aarabadzic - zmiany z 2017-02-15 08:42:15
Powrót do projektu

Kino pod chmurką

status: Zgłoszony


Organizacja kina plenerowego w Parku Kępa Potocka. Pokazy będą odbywały się co 2 tygodnie, w miesiącach czerwiec - lipiec.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9809255599976
szerokość geograficzna: 52.2862224711579

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Park Kępa Potocka

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • rekreacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Godziny wieczorne, wstęp otwarty, bezpłatne, dla wszystkich zainteresowanych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację kina plenerowego, ze zorganizowaną przestrzenią w parku (leżaki), bez ograniczeń wiekowych. W tym celu potrzebne jest wypożyczenie sprzętu, w tym: ekranu pneumatycznego, projektora multimedialnego, nagłośnienia plenerowego, zadaszenia sprzętu, agregatu prądotwórczego wraz z benzyną oraz okablowania. Ponadto należy zapewnić licencję na publiczne projekcje filmów, ochronę terenu, promocję, ubezpieczenie imprezy OC.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomysł cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży uczestniczącej w debacie "Młodzież Aktywna Lokalnie", zorganizowanej przez Fundację Civis Polonus, we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, jak również integrację społeczności lokalnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednego pokaz (włączając wszystkie opisane w projekcie koszty) - 5 000,00 zł

Planowane 4 pokazy - 20 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki