Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 22:57:21
Powrót do projektu

Park kieszonkowy Białostocka/ Radzymińska

status: Zgłoszony


Projekt zakłada utworzenie niewielkiego parku w miejscu zielonych nieużytków zielonych pomiędzy ulicą Białostocką a ulicą Radzymińską. W ramach projektu nastąpi uzupełnienie roślinności, wytyczenie alejek (wraz z ławkami i koszami na śmieci) oraz doprowadzenie oświetleniawyremontowanie istniejącego placu zabaw. Razem z istniejącą siłownią plenerową i placem zabaw powstanie spójny kameralny park kieszonkowy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0508561134338380508561134338
szerokość geograficzna: 52.258347147520062583471475201

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Białostocka/ Radzymińska

Istotne informacje o lokalizacji

Wskazana lokalizacja jest własnością m. st. Warszawy (nr obrębu 41405, nr działki 78 i 79/2), przez wskazany teren, pomiędzy siłownią plenerową a placem zabaw dla dzieci prowadzi wydeptany trakt pieszy stanowiący przejście pomiędzy ul. Białostocką a ul. Radzymińską. Miejsce ma potencjał, aby stać się przestrzenią dla przyjemnego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park kieszonkowy w rejonie ulic Białostocka/ Radzymińska będzie dostępny dla wszystkich, już dziś ta lokalizacja przyciąga placem zabaw oraz siłownią plenerową.


Pełny opis projektu

Parki kieszonkowe (ang. pocket parks) są remedium na potrzebę terenów zielonych w obszarach o bardzo gęstej zabudowie. Tworzenie parku kieszonkowego polega na przemyślanej adaptacji na park miejsc po wyburzonych budynkach lub niedużych obszarów zielonych np. nieużytków. Park kieszonkowy, choć z założenia nieduży (od kilkudziesięciu do kilkuset m2 powierzchni), jest w stanie pełnić zróżnicowane funkcje, ponieważ przy jego projektowaniu uwzględnia się nie tylko zieleń, ale również urządzenia służące do rekreacji, czy elementy małej architektury takie jak latarnie czy ławki.Przestrzeń pomiędzy ulicami Białostocką i Radzymińską idealnie spełnia przesłanki do powstania parku kieszonkowego. Potencjał tego miejsca stanowi istniejący już plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa. Pomiędzy nimi prowadzi wydeptana przez trawnik ścieżka, często użytkowana przez okolicznych mieszkańców. Nadanie tej przestrzeni bardziej zagospodarowanej i przytulniejszej formy parku kieszonkowego sprawi, że miejsce zacznie zachęcać do zatrzymania się i wypoczynku.Projekt zakłada: utwardzenie ścieżki wydeptanej przez trawnik, zamknięcie pierzei parkowej od strony ulic Białostockiej i Radzymińskiej niskopiennymi krzewami, dosadzenie drzew oraz ustawienie ławek , latarni i koszy na śmieci oraz wyremontowanie istniejącego placu zabaw. Tak zredefiniowana przestrzeń ujęta w ramy parku będzie służyć wszystkim okolicznym mieszkańcom.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szmulowizna i Michałów to obszary Pragi, które szczególnie mocno ciepią na brak zagospodarowanych terenów zielonych. W okolicy dominują nieużytki zielone, brakuje wyraźnie zagospodarowanych terenów sprzyjających wyjściu z domu, relaksowi na powietrzu. Aby zwiększyć jakość przestrzeni publicznej konieczne są inwestycje w zagospodarowaną przestrzeń zieloną z wytyczonymi alejkami , oraz miejscami do odpoczynku (ławki i kosze na śmieci), oraz oświetleniem gwarantującym poczucie bezpieczeństwa również po zmroku. Ponieważ w tym rejonie dzielnica nie dysponuje dużymi terenami pozwalającymi na wytyczenie tradycyjnego parku, receptę na deficyt zagospodarowanej zieleni mogą stanowić parki kieszonkowe, spełniające rolę tradycyjnego parku, ale skondensowane na mniejszej przestrzeni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ławka z oparciem – 8 x 2000 zł = 16 000 (cena materiału oraz montażu): 1500 zł x 7 = 10 500

Kosze na śmieci – 6 x 1000 zł = 6 000 zł Latarnia parkowa LED wraz z okablowaniem – 4 x 10 000 zł = 40 000 zł Posadzenie drzew (obwód pnia 30-35 cm) – 3 x 3000 zł= 9 000 zł Trawnik – renowacja - 50 (m2) x 22 zł = 1 100 zł Posadzenie żywopłotów - 4 x 2300 = 9 200 zł Budowa chodnika (ok.120 m - płyty betonowe) – 30 000 zł Wyrównanie terenu - 2 000 zł Oznakowanie projektu – 2 x 500 zł (cena materiału oraz montażu): 665 zł x 5 = 3 325 zł

Modernizacja szaty roślinnej (posadzenie krzewów, pnączy ozdobnych, założenie trawnika oraz inne prace pielęgnacyjne): 25 000 zł

Budowa ekościeżki (powierzchnia około 250 m2): 43 000 zł

Remont placu zabaw: 17 000 zł

Projekt architektoniczny i budowlany: 20 000 zł

Oznakowanie projektu (tabliczka) 500 zł x 2 = 1 000 zł


Całkowity koszt projektu: 114 300119 825,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżące remonty, konserwacja - około 7 8 000 zł rocznie.

Pielęgnacja roślin - około 5 7 000 zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 12 15 000,00 zł

Załączniki

  • obszar projektu stan obecny.jpg
  • obszar projektu-zdjęcie.JPG
  • roboczy plan parku.jpg
  • własność wskazanej działki.jpg