aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 10:50:09
Powrót do projektu

Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych.

status: Zgłoszony


Wypoziomowanie i modernizacja nierównego chodnika wzdłuż ulicy Grębałowskiej zapewni bezpieczny

i łatwiejsz dostęp do Środowiskowego Domu Pomocy (ŚDP) podopiecznym i ich opiekunom. Oznakowanie pobliskich ulic wokół ŚDP znakami informacyjnymi podniesie bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

jak i kierowców. Całoroczne utrzymanie chodnika w dobrej kondycji jest również częścią projektu.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.951635837554939516358375549
szerokość geograficzna: 52.283022065657162830220656572

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany, ulica Grębałowska

Istotne informacje o lokalizacji

Placówki i urzędy mieszczący się przy ulicy Grębałowskiej (ŚDP, ZGN) oraz przedszkole przy sąsiedniej tej ulicy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pożytek z napraw bedzie służył bezpieczeństwu osób korzystających z ŚDP, ludziom straszym korzystającym z pobliskich urządów, dzieciom i ich rodzicom z pobliskiego przedszkola, lokalnym mieszkańcom Starych Bielan, a także wszystkim innym przechodniom.


Pełny opis projektu

Chodnik wzdłuż ulicy Grębałowskiej z biegiem czasu zdeformował się i w chwili obecnej nie spełnia warunków. Wypoziomowanie i modernizacja krzywego (spadzistego , nierównego) chodnika podniesie bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców.

Z chodnika w większości korzystają osoby niepełnosprawne (ruchowo i intelektualnie), a także ich opiekunowie.

W obecnej sytuacji łatwiej poruszać się po ulicy niż po wyznaczonym miejscu czyli po chodniku. Ponowne ułozenie kostki powinno uwzględniać specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych czyli łagodne zjazdy i podjazdy oraz równą nawierzchnię chodnika.

Pragne nadmienić również, że wyposażenie ulicy w znaki informujące o obecności ŚDP poprawiłoby także bezpieczeństwo użytkowników. Kolejną ważną rzeczą jest całoroczne utrzymanie chodnika w czystości (odśnieżanie, zamiatanie, wyrzucanie śmieci) i dobrej kondycji (bieżące naprawy).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dogodna droga do DŚP dla podopiecznych oraz ich opiekunów o każdej porze roku. Rodzice ze swoimi niepełnosprawnymi, dorosłymi dziećmi często sami są już w podeszłym wieku, co należy również wziąć pod uwagę.

Poza komfortem bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną, a idąc ulicą jest ono zagrożone. Z chodnika korzystają róznież osoby strsze odwiedzające urząd, a także rodzice z małymi dziećmi udającymi się do pobliskiego przedszkola. Myślę, że modernizacja chodnika przyniesie korzyści dużej grupie mieszkańców nie tylko Bielan.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ułożenie kostki z wyrównaniem:

200 zł X 350 m = 70 000 złMontaż tablic informacyjnych:

10 000 zł


Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, odśnieżanie, zamiatanie, bieżące naprawy. Około 20 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki

  • IMG_0173.JPG
  • IMG_0175.JPG
  • IMG_0176.JPG
  • IMG_0178.JPG