slacek - zmiany z 2017-02-16 14:11:16
Powrót do projektu

Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych

status: Zgłoszony


Wypoziomowanie i modernizacja nierównego chodnika wzdłuż ulicy Grębałowskiej. Zapewnienie bezpiecznego i łatwiejszego dostęp do Środowiskowego Domu Pomocy (ŚDP) podopiecznym i ich opiekunom. Oznakowanie pobliskich ulic wokół ŚDP znakami informacyjnymi podniesie bezpieczeństwo , a co za tym idzie podniesienie bezpieczeństwa zarówno osób niepełnosprawnych, jak i kierowców. Projekt zakłada także całoroczne Całoroczne utrzymanie chodnika w dobrej kondycji.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9516358375549
szerokość geograficzna: 52.2830220656572

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Grębałowska

Istotne informacje o lokalizacji

Placówki i urzędy mieszczące się przy ulicy Grębałowskiej (ŚDP, ZGN) oraz przedszkole przy sąsiedniej ulicy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pożytek z napraw bedzie służył bezpieczeństwu osób korzystających z ŚDP, ludziom straszym korzystającym z pobliskich urządów, dzieciom i ich rodzicom z pobliskiego przedszkola, lokalnym mieszkańcom Starych Bielan, a także wszystkim innym przechodniom.


Pełny opis projektu

Chodnik wzdłuż ulicy Grębałowskiej z biegiem czasu zdeformował się i w chwili obecnej nie spełnia warunków. Wypoziomowanie i modernizacja krzywego (spadzistego , nierównego) chodnika podniesie bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców. Z chodnika w większości korzystają osoby niepełnosprawne (ruchowo i intelektualnie), a także ich opiekunowie. W obecnej sytuacji łatwiej poruszać się po ulicy niż po wyznaczonym miejscu, czyli po chodniku. Ponowne ułożenie kostki powinno uwzględniać specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych, czyli łagodne zjazdy i podjazdy oraz równą nawierzchnię chodnika. Wyposażenie ulicy w znaki informujące o obecności ŚDP poprawiłoby także bezpieczeństwo użytkowników. Ważnym jest także całoroczne utrzymanie chodnika w czystości (odśnieżanie, zamiatanie, wyrzucanie śmieci) i dobrej kondycji (bieżące naprawy).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dogodna droga do DŚP dla podopiecznych oraz ich opiekunów o każdej porze roku. Rodzice ze swoimi niepełnosprawnymi, dorosłymi dziećmi często sami są już w podeszłym wieku, co należy również wziąć pod uwagę. Poza komfortem bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną, a idąc ulicą jest ono zagrożone. Z chodnika korzystają również osoby starsze odwiedzające urząd, a także rodzice z małymi dziećmi udającymi się do pobliskiego przedszkola. Modernizacja chodnika przyniesie korzyści dużej grupie mieszkańców, nie tylko Bielan.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ułożenie kostki z wyrównaniem: 200,00 zł X 350 m = 70 000,00 zł

Montaż tablic informacyjnych: 10 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, odśnieżanie, zamiatanie, bieżące naprawy. Około 20 000,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki

  • IMG_0173.JPG
  • IMG_0175.JPG
  • IMG_0176.JPG
  • IMG_0178.JPG