Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 20:27:20
Powrót do projektu

Mini Plac Zabaw "Sokołowska"

status: Zgłoszony


Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat i ich opiekunów wraz z przygotowaniem i ogrodzeniem terenu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.960449576377879604495763779
szerokość geograficzna: 52.238635889470932386358894709

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Zgodnie z oznaczeniem na mapie. Rejon ulicy Sokołowskiej, Żytniej, Syreny i Górczewskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Jest to działka M.ST.Warszawy. W wybranym miejscu była kiedyś piaskownica. W przestrzeni między ulicami: Sokołowską, Górczewską, Żytnią i Syreny nie znajduje się jakikolwiek element małej architektury, ani instalacja przeznaczona dla dzieci i ich opiekunów. W wymienionym miejscu nie ma nawet żadnej ławki, z której mogłaby skorzystać np. kobieta w ciąży, karmiąca matka czy osoba starsza.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji będą dostępne w sposób nieodpłatny dla wszystkich osób korzystających z podwórka - w godzinach 6.00- 22.00 przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy i w latach kolejnych.


Pełny opis projektu

Budowa placu zabaw , przeznaczonego głównie dla dzieci w do wieku 0-14 lat i oraz ich opiekunów oraz seniorów. Całkowita powierzchnia placu ok wynosi około 70 m kw. o nawierzchni trawiastej. Plac zabaw otoczony 160 m2 z bezpieczną nawierzchnią (100m2). Miejsce otoczone niskim ogrodzeniem. Plac zabaw ma być wyposażony w urządzenia, które sprzyjają nie tylko rozwojowi psychofizycznemu, lecz także wspomagają aktywność ruchową.

Projekt ma ma celu zagospodarowanie powierzchni poprzez dokończenie demontażu starej piaskownicy, zamontowanie zestawu zabawowego, podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia, upowszechnienie aktywnego wypoczynku, rozwijanie aktywności lokalnej, stworzenie warunków do bezpiecznego i miłego spędzania czasu przez rodziny z dziećmi i osoby starsze.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Miejsce zabawy i rekreacji dla dzieci i dorosłych na bezpiecznych urządzeniach umożliwiających zarówno rozwój umiejętności fizycznych jak i kontaktów społecznych. Sprzęt daje możliwość zabaw grupowych umożliwiających rozwój kreatywności, współpracy i współzawodnictwa. Wykreowanie wspólnej sąsiedzkiej przestrzeni publicznej dodatkowo daje możliwość spotkań i integracji środowiska lokalnego oraz poprawy jakości spędzania wolnego czasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychDemontaż starej piaskownicy i przygotowanie terenu- 5 000 Piaskownica- 6 000 Huśtawka Podwójna - 2 700 Huśtawka Wagowa - 1 800 Domek ze zjeżdżalnią - 5 000 Sprężynowiec Konik- 1 000 Sprężynowiec Roadster- 1 000 Orbitrek- 2 200 Wioślarz- 2 000 Drążek do podciągania- 1700 Poręcze równoległe- 1600 Latarnia z kablem zasilającym x2- 14 000 Ławka x2 - 1 200 Kosz na śmieci x2 - 800 Ogrodzenie z bramką 30m- 7 000 Tablica informacyjna- 350 Podane kwoty są kwotami netto

1. Utworzenie placu zabaw wyposażonego w urządzenia:

a) piaskownica o wymiarach 3x3 m- koszt około 2500 zł z montażem

b) huśtawka pojedyncza- koszt około 3000 zł z montażem

c) bujak na sprężynie- koszt około 1500 zł z montażem

d) domek ze zjeżdżalnią- koszt około 6000 zł z montażem

e) drążek do podciągania dla dorosłych- koszt około 1700 zł z montażem (w przypadku jeśli będzie miejsce/możliwość instalacji bez wpływu na ww. urządzenia)

2. Wykonanie ogrodzenia terenu- około 150- 150 m2. Przyjęto około 50 m b. ogrodzenia z dwoma wejściami (koszt około 10 000 zł)

3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej- przyjęto około 100 m2 (koszt około 20 000 zł wraz z przygotowaniem podłoża)

4. Montaż 2 ławek+ 2 kosze na śmieci na terenie placu zabaw (koszt około 2000 zł z montażem)

5. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw (koszt około 6000 zł)


Całkowity koszt projektu: 52 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Serwis sprzętu zainstalowanego oraz sprzątanie terenu.

Wymiana piasku w piaskownicy 2x w roku.

Wywóz śmieci.

Wymiana części lub całości urządzeń.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • zdjecie terenu 1.jpg
  • zdjęcie terenu 2.jpg