Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-01 10:02:01
Powrót do projektu

Mural Miasta-Ogrodu Włochy przy ul. Chrobrego

status: Zgłoszony


Mural utrzymany w konwencji miasta - ogród Włochy- ożywienie przestrzeni publicznej oraz uprzyjemnienie czasu w niej spędzonego

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9153079986572
szerokość geograficzna: 52.2036641712011

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Chrobrego 14

Istotne informacje o lokalizacji

Ściana nad lokalami usługowymi


Klasyfikacja projektu

 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • street-art

Potencjalni odbiorcy projektu

 • każdy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest:

- ogólnodostępny

- nieodpłatny dla mieszkańców oraz odwiedzających dzielnicę

- dostępny całodobowo

- nieograniczony w żaden sposób dla grupy odbiorcówCzynnik ludzki nie wpływa na dostępność oraz trwałość projektu.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie wizualnej wizytówki Włoch poprzez namalowanie muralu utrzymanego w konwencji miasta-ogrodu.Pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia Włochy zostały rozparcelowane zgodnie z angielską ideą miasta – ogrodu, a wypracowany ówcześnie układ urbanistyczny, pełen zieleni i zabytkowej architektury, zachował się do dziś. Mural na ul. Chrobrego stałby się symbolem idei miasta - ogrodu. Powinien przedstawiać bogatą historię dzielnicy z uwzględnieniem elementów historycznych, kulturowych oraz edukacyjnych – odpowiadać na potrzebę kształtowania tożsamości lokalnej poprzez community arts, sztukę tworzoną na rzecz i poprzez społeczność lokalną. Kolaż zdjęć oraz materiałów przedstawiających zmiany, które dokonały się w dzielnicy na przestrzeni lat (zachęcam do zapoznania się z załącznikami 1 oraz 2 – przykład muralu zdobiącego Lublin; projekt opracowany na podstawie archiwalnych zdjęć miasta), znani włochowscy artyści (załącznik 3 – przykład muralu postaci), topografia dzielnicy (załącznik 4 – plan miasta - ogrodu), wielobarwny motyw kwiatowy (załączniki 5 oraz 6) czy też napis (załączniki 7 oraz 8) mogą stać się inspiracją dla jego finalnego wyglądu – o jego kształcie zdecydują mieszkańcy w ramach dialogu społecznego – konsultacji społecznych polegających na przeprowadzeniu wywiadów przez uprzednio wyłonionego koordynatora.Projekt zaktywizuje mieszkańców do wspólnego działania oraz decydowania o wyglądzie przestrzeni publicznej. Skierowany jest do każdego, przez co pozwoli na integrację społeczności lokalnej i jej umocnienie. Co równie ważne, powstanie muralu przyczyni się ożywienia wizerunku dzielnicy oraz zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej. Odpowie na integracyjno – komunikacyjne potrzeby społeczności lokalnej, spełniając funkcję edukacyjno – kulturową.Ul. Chrobrego została wybrana jako miejsce realizacji projektu - jest jedną z najbardziej ruchliwych oraz uczęszczanych ulic w dzielnicy Włochy. Pod nr 14 znajdują się lokale usługowe, w niedalekiej odlegości rownież Dom Kultury "Włochy". Mural pokryje ścianę nad lokalami oraz przy wejściach do nich - będzie widoczny nie tylko dla mieszkańców, ale także dla wszystkich przejeżdzających przez dzielnicę, a tym samym stanie się znakiem rozpoznawczym Włoch.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mural nada charakteru przestrzeni publicznej, odświeżając elewację budynku przy jednej z najistotniejszych dla niej ulic - Włochy powinny móc cieszyć się muralem będącym wizualną wizytówką dzielnicy.Zakładane rezultaty projektu:

- ekspozycja sztuki miejskiej

- kształtowanie tożsamości lokalnej

- uprzyjemnienie czasu spędzonego w przestrzeni publicznej

- forma ciągłego promowania dzielnicy wśród osób w niej niezamieszkałych

- szerzenie wiedzy o historii, kulturze oraz tradycjach dzielnicy

- stworzenie symbolu dzielnicy.Projekt poprzez nawiązanie dialogu pomiędzy aktywistami lokalnymi, a mieszkańcami dzielnicy przyczyni się do integracji oraz umożliwi dalsze działanie aktywizujące, a ekspozycja muralu odmieni wizerunek dzielnicy i przybliży mieszkańcom Warszawy jej historię oraz tradycje.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt materiałów niezbędnych do wykonania muralu (wałki, farby, pędzle, spraye, kuwety etc.)

2. Rusztowanie (w tym wszystkie związane z nim czynności)

3. Przygotowanie projektu: prawa autorskie, szablony, wydruki

4. Malarze (ubezpieczenie od wypadków, wynagrodzenie, diety etc.)

Koszt ok 100 zł/m25. Prawa autorskie ok. 4 tys. złSumaryczny koszt produkcji 20 000 zł
Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • Załącznik 5 - kwiaty.jpg
 • Załącznik 6 - kwiaty.jpg
 • Załącznik 7 - napis.jpg
 • Załącznik 8- napis.jpg
 • Załącznik 1 - mapa: opis.jpg
 • Załącznik 2 - kolaż.jpg
 • Załącznik 3 - postać.jpg
 • Załącznik 4 - mapka.jpg
 • Załącznik 1 - mapa opis.jpg
 • Załącznik 2 - kolaż.jpg
 • Załącznik 3 - postać.jpg
 • Załącznik 4 - mapka.jpg
 • Załącznik 5 - kwiaty.jpg
 • Załącznik 6 - kwiaty.jpg
 • Załącznik 7 - napis.jpg
 • Załącznik 8- napis.jpg