Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 20:42:19
Powrót do projektu

Renowacja pomnika w Parku Znicza

status: Zgłoszony


Pomnik poświęcony ofiarom hitleryzmu w szczególności mieszkańców Kolonii Górki Grochowskie - ufundowany przez sąsiadów. Pomnik jest w bardzo zaniedbanym stanie, dzięki inicjatywie Rady Osiedla Grochów Południowy odnowiony został - prawie niewidoczny - napis na kamieniu. Jednak cały monument wymaga renowacji, bowiem jest to jedyny pomnik upamiętniający II Wojnę Światową na terenie Grochowa Południowego,

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Park Znicza - okolica ulic Łukiskiej i Znicza

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Do pomnika dostęp jest nieograniczony - znajduje się w paku.


Pełny opis projektu

Pomnik wymaga odnowienia i uporządkowania jego najbliższego otoczenia. Po rewitalizacji paku został on przeniesiony w uboczne miejsce parku i tak jakby o nim zapomniano. Zniknęły napisy na kamieniu, a nikt kto odwiedza park nie wie komu jest on poświęcony. Ufundowany przez okoliczną ludność jest pięknym gestem sąsiadów wobec sąsiadów, którzy nie wrócili do domu z obozów koncentracyjnych. Dzięki inicjatywie Rady Osiedla Grochów Południowy odnowione zostały napisy, jednak pomnik dalej pozostaje zaniedbany. Z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej okoliczna społeczność i młodzież szkolna spotyka się tutaj by złożyć wieńce. Wraz z posadowieniem pomnika wmontowano akt komitetu mieszkańców zawierający nazwiska sąsiadów. Niestety nie ma pewności czy akt ten nie zaginął w czasie przenosin, które były już dokonane po raz pierwszy w 1962 r gdy na jego miejscu wybudowano dom mieszkalny. Jedno jest pewne, że okradziony został z pięknych kutych metalowych łańcuchów otaczających go. Dlatego kopię tego aktu pomimo, że zawiera dane osobowe (nieżyjących osób) załączam do niniejszego projektu odnowienia. Podobno nie podobał się projektantowi parku, który nie uszanował woli ufundowanego Uszanujmy wolę fundatorów - okolicznej społeczności, którzy z własnych składek okolicznej społeczności i za zgodą ówczesnych władz - tak chcieli zachować pamięć o swoich sąsiadach - o czym stanowi załączony przeze mnie do projektu w/w akt.

Projekt przewiduje wymianę podmurówki pod bryłą pomnika, wmurowanie przy tej okazji kopii aktu, ustawienie tablicy informacyjnej zawierającej historię inicjatywy sąsiedzkiej: jego powstania, nazwisk osób, którym jest poświęcony oraz uporządkowanie otoczenia pomnika tj. wymiana płyt chodnikowych, ustawienie 3 donic z kwiatami, zamontowanie punktowego oświetlenia pomnika i tablicy informacyjnej. Tekst informacyjny, który winien być umieszczony na tablicy informacyjnej jestem gotowa opracować wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy jako osoba badająca historię pomnika i dziennikarka pisząca o historii Grochowa na łamach lokalnej prasy. Mam kontakt z synem nieżyjącego Przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika, który był świadkiem wszystkich faktów związanych z pomnikiem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomnik jest jedynym miejscem uświęcającym ofiary II Wojny Światowej na terenie Grochowa Południowego i jest miejscem spotkań okolicznej ludności przy rocznicach z nią związanych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablica Informacyjna + montaż 750,00

Wykonanie i naprawa podmurówki pod bryłę pomnika 800,00 Trzy

Dwie donice z kwiatami 250,00 x 3 = 750500,00

Ułożenie płyt chodnikowych ażurowe z odpowiednią roślinnością w przerwach pomiędzy płytami ok. 4 6 m kw. - 3001000,00 Oświetlenie punktowe pomnika i tablicy informacyjnej

Wymiana oświetlenia na ledowe ok.1.000 zł

Koszty techniczne ok. 500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 3 4504 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania i konserwacji w ramach obsługi parku.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • IMG_4558.JPG