Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-04-24 13:39:24
Powrót do projektu

Renowacja pomnika w Parku Znicza

status: Zgłoszony


Pomnik poświęcony ofiarom hitleryzmu w szczególności mieszkańców Kolonii Górki Grochowskie - ufundowany przez sąsiadów. Pomnik jest w bardzo zaniedbanym stanie, dzięki inicjatywie Rady Osiedla Grochów Południowy odnowiony został - prawie niewidoczny - napis na kamieniu. Jednak cały monument wymaga renowacji, bowiem jest to jedyny pomnik upamiętniający II Wojnę Światową na terenie Grochowa Południowego,

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Park Znicza - okolica ulic Łukiskiej i Znicza

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Do pomnika dostęp jest nieograniczony - znajduje się w paku.


Pełny opis projektu

Pomnik wymaga odnowienia i uporządkowania jego najbliższego otoczenia. Po rewitalizacji paku został on przeniesiony w uboczne miejsce parku i tak jakby o nim zapomniano. Zniknęły napisy na kamieniu, a nikt kto odwiedza park nie wie komu jest on poświęcony. Ufundowany przez okoliczną ludność jest pięknym gestem sąsiadów wobec sąsiadów, którzy nie wrócili do domu z obozów koncentracyjnych. Dzięki inicjatywie Rady Osiedla Grochów Południowy odnowione zostały napisy, jednak pomnik dalej pozostaje zaniedbany. Z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej okoliczna społeczność i młodzież szkolna spotyka się tutaj by złożyć wieńce. Wraz z posadowieniem pomnika wmontowano akt komitetu mieszkańców zawierający nazwiska sąsiadów. Niestety nie ma pewności czy akt ten nie zaginął w czasie przenosin, które były już dokonane po raz pierwszy w 1962 r gdy na jego miejscu wybudowano dom mieszkalny. Jedno jest pewne, że okradziony został z pięknych kutych metalowych łańcuchów otaczających go. Dlatego kopię tego aktu pomimo, że zawiera dane osobowe (nieżyjących osób) załączam do niniejszego projektu odnowienia. Uszanujmy wolę fundatorów - okolicznej społeczności, którzy z własnych składek i za zgodą ówczesnych władz - tak chcieli zachować pamięć o swoich sąsiadach - o czym stanowi załączony przeze mnie do projektu w/w akt.

Projekt przewiduje wymianę podmurówki pod bryłą pomnika, wmurowanie przy tej okazji kopii aktu, ustawienie tablicy informacyjnej zawierającej historię inicjatywy sąsiedzkiej: jego powstania, nazwisk osób, którym jest poświęcony oraz uporządkowanie otoczenia pomnika tj. wymiana płyt chodnikowych, ustawienie 3 donic z kwiatami, zamontowanie punktowego oświetlenia pomnika i tablicy informacyjnej. Tekst informacyjny, który winien być umieszczony na tablicy informacyjnej jestem gotowa opracować wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy jako osoba badająca historię pomnika i dziennikarka pisząca o historii Grochowa na łamach lokalnej prasy. Mam kontakt z synem nieżyjącego Przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika, który był świadkiem wszystkich faktów związanych z pomnikiem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomnik jest jedynym miejscem uświęcającym ofiary II Wojny Światowej na terenie Grochowa Południowego i jest miejscem spotkań okolicznej ludności przy rocznicach z nią związanych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablica Informacyjna + montaż 750,002500

Wykonanie i naprawa podmurówki pod bryłę pomnika 8001900,00 Dwie

trzy donice z kwiatami 250500,00 x 3 = 5001500,00

Ułożenie płyt chodnikowych ażurowe z odpowiednią roślinnością w przerwach pomiędzy płytami ok. 6 m kw. - 1000,00 Wymiana oświetlenia na ledowe ok.1.000 zł

Koszty techniczne ok. 5001200,00

projekt 1200,


Całkowity koszt projektu: 4 55013 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania i konserwacji w ramach obsługi parku.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • IMG_4558.JPG