Autor projektu - zmiany z 2017-03-17 23:25:17
Powrót do projektu

Kurs pierwszej pomocy

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeszkolenie 500 osób z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez instruktorów posiadających doświadczenie z zakresu medycyny ratunkowej. Kurs przeznaczony będzie dla dorosłych oraz młodzieży. W zakres szkolenia wejdzie moduł teoretyczny oraz praktyczny.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowanym miejscem realizacji projektu jest sala 136 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany będzie do wszystkich dorosłych mieszkańców oraz do młodzieży. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie za pomocą ogólnodostępnych środków informacji (poprzez stronę internetową Urzędu Dzielnicy Ursynów).


Pełny opis projektu

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, na którym kursanci zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego udzielania pomocy przedmedycznej. Jego uczestnikami będzie młodzież oraz dorośli mieszkańcy Ursynowa. W zakres kursu wejdzie część teoretyczna (zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy, etapów jej udzielania, sposobów oceny stanu poszkodowanego oraz podtrzymywania życia u dorosłych i dzieci, jak również aspektów prawnych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy) oraz część praktyczna (ćwiczenia polegające na przeprowadzeniu przez uczestników, pod nadzorem instruktorów, pozorowanych akcji ratunkowych).

Kurs przewidziany jest do realizacji w grupach 20 osobowych. Prowadzony będzie instruktorów – praktyków, posiadających doświadczenie z zakresu medycyny ratunkowej. Czas trwania szkolenia jednej grupy przewidziany jest na 3 godziny zegarowe. Ogólna liczba osób planowanych do przeszkolenia szacowana jest na 500. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie oraz maskę resuscytacyjną CPR na breloczku z nadrukowanym kodem QR. Po zeskanowaniu kodu w telefonie powinna załadować się strona z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Powinna zostać stworzona zakładka na stronie internetowej urzędu dzielnicy z instrukcją pierwszej pomocy. Podstrona powinna zostać opracowana we współpracy z ratownikami medycznymi. Po otwarciu na stronie od razu pojawi się instrukcja przeprowadzenia resuscytacji, łatwa do wykorzystania w nagłym przypadku.

Proponowane terminy realizacji kursów, to środy i piątki, od dnia 2 marca do 8 czerwca 2018 r. (2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 oraz 30 marca, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 kwietnia, 9, 11, 16, 18, 23 oraz 25 maja, 6 i 8 czerwca), w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Rekrutacja na szkolenie odbywać się będzie drogą telefoniczną (zapisy u koordynatora) oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Promocja projektu odbywać się będzie poprzez zamieszczanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz na portalach społecznościowych, jak również za pomocą ulotek, plakatów oraz ogłoszeń w prasie lokalnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Umiejętności udzielenia sprawnej i skutecznej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej

w wypadku powinna posiadać każda osoba, praktycznie niezależnie od wieku. Od prędkości

i prawidłowego sposobu naszego działania zależy w takich razach życie i zdrowie poszkodowanej osoby. Uczestnictwo w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwoli nie tylko na zdobycie podstawowych informacji oraz umiejętności praktycznych w tym zakresie, lecz również da uczestnikowi kursu pewność siebie, która, w sytuacjach stresowych, związanych z koniecznością udzielenia pomocy może przesądzić o szybkim podjęciu zdecydowanych działań, które mogą uratować ludzkie życie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt przeprowadzenia szkoleń (25 grup po 20 osób) - 525.500000,00 zł;

Koszt masek CPR z nadrukiem kod QR, zaświadczeń o ukończeniu kursu - 6- 12.500,00 zł;

Wynagrodzenie koordynatora projektu - 3.000,00 zł; Koszt stworzenia

Stworzenie podstrony na stronie www Urzędu - 21.000500,00 zł; Koszt przygotowania

Przygotowanie i wydruku plakatów i ulotek oraz ogłoszeń w prasie lokalnej - 31.000500,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 16 43 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki