Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-04-20 16:21:20
Powrót do projektu

Kurs pierwszej pomocy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada przeszkolenie 500 osób z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez instruktorów posiadających doświadczenie z zakresu medycyny ratunkowej. Kurs przeznaczony będzie dla dorosłych oraz młodzieży. W zakres szkolenia wejdzie moduł teoretyczny oraz praktyczny.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 Ratusz Dzielnicy Ursynów lub wskazane przez nią pomieszczenia dogodnie skomunikowane z resztą Dzielnicy

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowanym miejscem realizacji projektu jest sala 136 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany będzie do wszystkich dorosłych mieszkańców oraz do młodzieży. Rekrutacja do projektu i promocja prowadzona będzie za pomocą ogólnodostępnych środków informacji (poprzez stronę internetową Urzędu Dzielnicy Ursynów).


Pełny opis projektu

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, na którym kursanci zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego udzielania pomocy przedmedycznej. Jego uczestnikami będzie młodzież oraz dorośli mieszkańcy Ursynowa. W zakres kursu wejdzie część teoretyczna (zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy, etapów jej udzielania, sposobów oceny stanu poszkodowanego oraz podtrzymywania życia u dorosłych i dzieci, jak również aspektów prawnych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy) oraz część praktyczna (ćwiczenia polegające na przeprowadzeniu przez uczestników, pod nadzorem instruktorów, pozorowanych akcji ratunkowych).

Kurs przewidziany jest do realizacji w grupach 20 osobowych. Prowadzony będzie instruktorów – praktyków, posiadających doświadczenie z zakresu medycyny ratunkowej. Czas trwania szkolenia jednej grupy przewidziany jest na 3 godziny zegarowe. Ogólna liczba osób planowanych do przeszkolenia szacowana jest na 500. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie oraz maskę resuscytacyjną CPR na breloczku z nadrukowanym kodem QR. Po zeskanowaniu kodu w telefonie powinna załadować się strona z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Powinna zostać stworzona zakładka na stronie internetowej urzędu dzielnicy z instrukcją pierwszej pomocy. Podstrona powinna zostać opracowana we współpracy z ratownikami medycznymi. Po otwarciu na stronie od razu pojawi się instrukcja przeprowadzenia resuscytacji, łatwa do wykorzystania w nagłym przypadku. Proponowane terminy realizacji kursów, to środy i piątki, od dnia 2 marca do 8 czerwca 2018 r. (2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 oraz 30 marca, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 kwietnia, 9, 11, 16, 18, 23 oraz 25 maja, 6 i 8 czerwca), w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Kursy organizowane będą w dniach i godzinach umożliwiających uczestnictwo w nich zróznicowanym grupom mieszkańców, w dni powszednie i w weekendy, w godzinach porannych i południowych.

Rekrutacja na szkolenie odbywać się będzie drogą telefoniczną (zapisy u koordynatora) oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Promocja projektu odbywać się będzie poprzez zamieszczanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz na portalach społecznościowych, jak również za pomocą ulotek, plakatów oraz ogłoszeń w prasie lokalnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Umiejętności udzielenia sprawnej i skutecznej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej

w wypadku powinna posiadać każda osoba, praktycznie niezależnie od wieku. Od prędkości

i prawidłowego sposobu naszego działania zależy w takich razach życie i zdrowie poszkodowanej osoby. Uczestnictwo w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwoli nie tylko na zdobycie podstawowych informacji oraz umiejętności praktycznych w tym zakresie, lecz również da uczestnikowi kursu pewność siebie, która, w sytuacjach stresowych, związanych z koniecznością udzielenia pomocy może przesądzić o szybkim podjęciu zdecydowanych działań, które mogą uratować ludzkie życie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt przeprowadzenia szkoleń (25 grup po 20 osób) - 25.000,00 zł;

Koszt masek CPR z nadrukiem kod QR, zaświadczeń o ukończeniu kursu - 12.500,00 zł;

Wynagrodzenie koordynatora projektu - 3.000,00 zł; Stworzenie podstrony na stronie www Urzędu - 1.500,00 zł; Przygotowanie i wydruku plakatów i ulotek oraz ogłoszeń w prasie lokalnej - 1.500,00 zł.

Promocja projektu - 3000 zł


Całkowity koszt projektu: 43 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki