Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 20:06:21
Powrót do projektu

Siłowania plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, domki dla kotów wolnożyjących

status: Zgłoszony


Budowa siłowni plenerowej w rejonie budynku Emilii Plater 29/31 (od strony Wspólnej) oraz zainstalowanie 4 domków dla kotów wolnożyjących, a także wprowadzenie kontraruchu rowerowego na Nowogrodzkiej (Poznańska - Marszałkowska) i Żurawiej (Marszałkowska - Poznańska)

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

teren ZGN - Em. Plater 29/31 od strony Wspólnej

domki dla kotów uzupełnione będą w trakcie weryfikacji, dopuszcza się działkę 56 (ZTP).

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Czynna przez cały czas.


Pełny opis projektu

Budowa siłowni plenerowej na działce 51/2 , 55 lub 56 (na trawniku przy szkole) z obrębu 5-05-01 po konsultacji z mieszkańcami, bez wycinania drzew oraz instalacja 4 domków dla kotów wolnożyjących (lokalizacje zostaną wskazane w trakcie weryfikacji)Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na Nowogrodzkiej (Poznańska - Marszałkowska) i Żurawiej (Marszałkowska - Poznańska) - ulice te nie były wskazane w projekcie z BP2017


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczas w głosowaniach silniej zorganizowane grupy z innych części dzielnicy przegłosowywały. Były planowane w naszym rejonie, ale nie wygrały. Kontraruch jest umożliwi dojazd do urzędu dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

60 000 zł siłownia

10 000 zł domki dla kotów

kontraruch 15000 zł (tablice wraz z projektem)

Razem 85 000 zł


Całkowity koszt projektu: 85 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 936 silowania plenerowa i domki.pdf