Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:32:09
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego

status: Zgłoszony


Budowa siłowni plenerowej w rejonie budynku przy ul. Emilii Plater 29/31 (od strony ul. Wspólnej) wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ul. Nowogrodzkiej (ul. Poznańska - ul. Marszałkowska) i ul. Żurawiej (ul. Marszałkowska - ul. Poznańska).

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Zieleniec u zbiegu ulic: Emilii Plater i Wspólna, dz. ew. nr 56 z obrębu 5-05-01 ( siłownia plenerowa). Ulice: Ulica Nowogrodzka na odc. ulic Poznańska-Marszałkowska, ulica Żurawia na odc. ulic Marszałkowska-Poznańska (kontraruch rowerowy).

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Czynna przez cały czas.


Pełny opis projektu

Budowa siłowni plenerowej na działce 56 z obrębu 5-05-01 po konsultacji z mieszkańcami , bez wycinania drzew. Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na Nowogrodzkiej (Poznańska-Marszałkowska) i Żurawiej (Marszałkowska-Poznańska).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczas w głosowaniach silniej zorganizowane grupy z innych części dzielnicy przegłosowywały. Były planowane w naszym rejonie, ale nie wygrały. Kontraruch jest umożliwi dojazd do urzędu dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt projektu: 137 800,00 zł brutto. w tym:- projekt budowlano-wykonawczy kompleksu – 15 000,00 zł brutto

- nawierzchnia pod urządzeniami siłowni– 66 500,00 zł brutto

- zakup i montaż wyposażenia–35 000,00 zł brutto, w tym:

• Zestaw twister z tablicą- 7 000,00 zł brutto

• Zestaw biegacz z tablicą- 6 000,00 zł brutto

• Zestaw orbitrek z tablicą- 6 000,00 zł brutto

• Zestaw wioślarz z tablicą – 8 000,00 zł brutto

• Zestaw krzesło do wyciskania z tablicą- 8 000,00 zł brutto

- projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniami BP- 3000,00 zł brutto

- ławki 2 sztuki, zakup i montaż- 3000,00 zł brutto

- oznaczenia BP (naklejki) – 300,00 zł brutto

- kontraruch - 15 000,00 zł brutto
Całkowity koszt projektu: 137 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- Szacunkowy koszt rocznej eksploatacji – 3 500,00 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 3 500,00 zł

Załączniki

  • 936 silowania plenerowa i domki.pdf