Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-06-01 12:18:01
Powrót do projektu

Drzewa zamiast zlewni ścieków

status: Zgłoszony


Nasadzenie 80 drzew w miejscu, w którym przedstawiciele MPWiK planowali budowę zlewni ścieków.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9644567966461
szerokość geograficzna: 52.3501537831498

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Działki położone przy w rejonie ul. Czystej Wody i ul. Czajki: nr ew. nr 21/1, 26/2, 27/2 z obrębu 4-02-11.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

brak ograniczeń


Pełny opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie 80 drzew o obwodzie pnia min.16 cm na działce przy ul. Czystej Wody o ew. nr 21/1, czyli tam, gdzie przedstawiciele MPWiK planowali budowę zlewni ścieków oraz na działkach w przy ul. Czajki o ew. nr 26/2 i 27/2 z obrębu 4-02-11.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys obejmuje:

- nasadzenie drzew 80 sztuk: 80 sztuk x 850 PLN/sztukę = 68 000 PLN

- oznakowanie nasadzonych drzewek słupkami z logo budżetu partycypacyjnego - 10 szt. x 738 PLN/ sztukę = 7 380 PLN

Razem: 75 380,00 PLN


Całkowity koszt projektu: 75 380,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty związane z trzyletnią pielęgnacją posadzonych drzew:

80 szt. x 180 PLN/sztukę = 14 400,00 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 14 400,00 zł

Załączniki