Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-21 15:53:21
Powrót do projektu

ul. Sławka – nowe miejsca parkingowe

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wyznaczenie ok. 25 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na jezdni ul. Sławka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.8963662385941
szerokość geograficzna: 52.1952858170326

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Sławka w rejonie parku Achera

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, dotyczący dróg publicznych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wyznaczenie ok. 25 miejsc postojowych na jezdni ul. Sławka, które pozwolą łatwiej zaparkować mieszkańcom, odwiedzającym park Achera oraz rodzicom uczniów szkoły przy ul. Konińskiej. Miejsca parkingowe będą wyznaczone na istniejącej jezdni na odcinku Konińska – Dzieci Warszawy. Projekt zakłada również budowę chodników umożliwiających dojście do miejsc wyznaczanych wzdłuż trawników.Ponadto, dzięki zwężeniu bardzo szerokiej jezdni (9 m) poprawi się ogólne bezpieczeństwo ruchu, co jest szczególnie istotne z uwagi na sąsiedztwo szkół. Obecnie pasy ruchu są szersze niż na autostradzie!


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stary Ursus, budowany w czasach, kiedy nie spodziewano się tak dużej liczby samochodów, boryka się z dużymi problemami z parkowaniem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Pas postojowy 140 m * 70 zł/m = 9 800 zł

chodnika o szer. 1 m - 140 m* 200 250 zł/m = 28 35 000 zł

oznakowanie pionowe: 500 zł

dokumentacja projektowa 10% - 4 000 zł


Całkowity koszt projektu: 41 80049 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Odnowa oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • sławka-3.PNG