Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-04-06 10:52:06
Powrót do projektu

Impuls dla serca (zakup AED)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zakup i montaż ogólnodostępnych urządzeń AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) na terenie Targówka na budynkach użyteczności publicznej (placówki edukacyjne, biblioteki etc.). 5 urządzeń na 5 budynków3 urządzeń wewnątrz w budynku)


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0307288169860840307288169861
szerokość geograficzna: 52.296724510444452967245104444

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Turmoncka 2 - centrum szkoleniowe VIII Ogród Jordanowski - Suwalska 13, Syrenka IV Park Bródnowski - Wyszogrodzka 11, OSIR - Pływalnia Polonez - Łabiszyńska 20

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zostaną wskazane w konsultacjach z mieszkańcami, jedyną lokalizacją pewną na tą chwile jest budynek Gimnazjum nr 144 ze względu na wyposażenie w sprzęt szkoleniowy.

VIII Ogród Jordanowski, Syrenka IV Park Bródnowski, OSIR - Pływalnia Polonez


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • osoby nieprzytomne :)
  • poszkodowani

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Urządzenie dostępne 24h/7 dni dla wszystkich mieszkańców, którzy znajdą się w sytuacji konieczności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Pomoc udzielana przez przeszkolony personel obiektów.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i ludzi znajdujących się na terenie dzielnicy Targówek poprzez montaż nowoczesnych urządzeń AED (automatyczny defibrylator zewnętrznym ). AED to urządzenie, które poprzez komunikaty głosowe instruuję jak udzielać pierwszej pomocy i w razie konieczności może zostać użyty do przywrócenia czynności serca w NZK (nagłym zatrzymaniu krążenia). Urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy, jak również poszkodowanego. Dzięki AED szansa na uratowanie ludzkiego życia zwiększa się diametralnie, ponieważ aż 80% zatrzymań krążenia można odwrócić dzięki defibrylatorowi. AED jest na tyle prostym w obsłudze narzędziem do ratowania ludzkiego życia, że użyć może je również osoba nie mająca z nim wcześniej styczności. Zakup 5 3 urządzeń i umieszczenie ich na 5 budynkach wybranych przez mieszkańców w specjalnych kapsułach (ogrzewanych, z modułem GSM) specjalnie oznaczonychw 3 budynkach użyteczności publicznej w specjalnych szafkach z alarmem , które są oznaczone charakterystycznymi symbolami informującym o dostępnym AED. Ponadto umieszczenie lokalizacji AED w bezpłatnej aplikacji informującej o miejscach umieszczenia AED co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i możliwość szybszego wykorzystania tego cennego dla życia urządzeniana zewnątrz budynku informacji o dostępnym defibrylatorze.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa i ocalenia życia ludzkiego, ludzi znajdujących się na terenie dzielnicy Targówek w bezpośredniej bliskości urządzenia AED. Dzięki urządzeniu zwiększamy szanse na przeżycie poszkodowanego do czasu przyjazdu karetki oraz zwiększenie możliwości udzielenia pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychZakup

AED 6000zł x 5 szt. 3 = 30000 zł Kapsuła na AED z grzaniem i oznaczeniami 2000 zł x 5 szt. = 10000 zł Moduł GSM do zarządzania/alarmowania 1600zł x 5 szt. = 8000 zł Materiały szkoleniowo-informacyjne 2000 zł Urządzenie szkoleniowe - 6000 zł34808 zł

Oznakowanie BP – 38 zł

Oznakowanie zewn. AED – 255 zł

Szkolenie dla 30 osób – 3000 zł

Tablica PVC twarda z 4 otworami na ścianę x 3 = 500 zł


Całkowity koszt projektu: 38 601,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie w gotowości sprzętu i jego serwis po użyciu: wymiana elektrod 240zł 240 zł po każdym użyciu, co 24 m-c jeżeli nie używane, wymiana baterii 600zł 800zł - co 5-6 lat4 lata, Gwarancja 8 lat.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000320,00 zł

Załączniki