Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-05 10:08:05
Powrót do projektu

Sztuka kultury w szkole - zajęcia artystyczne dla dzieci

status: Zgłoszony


Zajęcia o charakterze plastyczno-muzyczno-teatralnym dla dzieci.Projekt ma zainteresować dzieci sztuką, pobudzać kreatywność i wspomagać je we własnej aktywności.Jest alternatywą twórczego spędzania czasu po lekcjach dla dzieci z lokalnej społeczności.Będą one miały możliwość udziału w różnorodnych formach artystycznych odbywających się w Szkole nr 222.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 222 ul. Esperanto 7A

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia będą odbywać się na terenie Szkoły nr 222.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest bezpłatny i skierowany do wszystkich dzieci w wieku 6-15 lat zamieszkujących w okolicach Szkoły nr 222. Dzieci niebędące uczniami Szkoły nr 222 muszą mieć zapewnioną opiekę pełnoletniej osoby. Przewiduje się w trakcie roku szkolnego w soboty zorganizowanie 10 spotkań (po 1,5 godz.) oraz 2 spektakli muzyczno- teatralnych w godzinach popołudniowych, aby mogło z nich skorzystać jak najwięcej chętnych(po jednym w semestrze). Liczba uczestników - : do 25 40 osób w przypadku warsztatów muzycznych i plastycznych oraz do 50 100 osób w przypadku teatrzykówspektakli. Informacje o tematach i terminach zajęć, będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły, plakatach, ulotkach rozpowszechnianych na terenie dzielnicy oraz profilu budżetu partycypacyjnego na FB. Zapisy będą prowadzone przez dedykowany adres email lub formularz online. W przypadku większej liczby chętnych, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację warsztatów i spotkań o charakterze muzyczno-plastyczno-teatralnym. Przewiduje zorganizowanie w trakcie roku szkolnego 10 wydarzeń na terenie szkoły. Zajęcia będą realizowane przez profesjonalnych aktorów, plastyków oraz muzyków przy wsparciu merytorycznym nauczycieli ze szkoły nr 222.

W zakresie zajęć plastycznych dzieci poznają różne techniki plastyczne i różnorodność dostępnych materiałów. Prowadzone będą w sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego tworzenia. Koszty obejmować będą zarówno wynagrodzenie osób prowadzących, np. pracowników szkół artystycznych, jak również zakup materiałów plastycznych, na których będą pracować dzieci: bloki rysunkowe i techniczne, papier kolorowy, brystole, farby akrylowe, plakatowe, tektura falista, filc, papiery dekoracyjne, nożyczki, plastelina, modelina, artykuły dekoracyjne i różne dodatki.

W ramach projektu dzieci uczestniczyć będą również w zajęciach teatralnych i muzycznych, których celem będzie wyposażenie grupy w podstawowe wiadomości oraz umiejętności w zakresie śpiewu, gry na instrumentach i gry aktorskiej - warsztaty z aktorami teatralnymi, lekcje charakteryzacji. Pozwolą one wyrobić dyspozycje głosowe związane z odpowiednią emisją głosu (dykcja, intonacja) oraz wykształcić umiejętności artystycznego wykonywania utworów i wyrażania swoich emocji.

Dzieci będą również uczestniczyć w bezpłatnych teatrzykach teatralnych, podczas których widz zostanie wciągnięty do wspólnej zabawy przez aktorów. Dzieci będą mogły tańczyć, śpiewać piosenki, wykonywać proste sceniczne zadania lub oglądać przedstawienie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinie kultury i sztuki od najmłodszych lat, wspieranie ich rozwoju, pobudzanie kreatywności poprzez aktywny udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, muzycznych i spektaklach teatralnych. Dzieci z lokalnej społeczności będą mogły bezpłatnie korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych, w kreatywny sposób spędzać czas po lekcjach, poszerzać artystyczne horyzonty, wyrażać siebie poprzez sztukę. Zajęcia będą spełniały wartości edukacyjne i wychowawcze.Dodatkowym atutem jest bliskość i dostępność miejsca jakim jest szkoła w pobliżu miejsca zamieszkania. Bezpłatność zajęć pozwoli każdemu na dostęp do kultury, albowiem często opłaty za zajęcia artystyczne, bilet, eliminują z życia kulturalnego osoby o niższym statusie społecznym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychZakup

Koszty 19.140 zł. brutto, na co składają się:

1) Artystyczne warsztaty (muzyczne/plastyczne) – umowa o świadczenie usług z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, faktura VAT: 700 zł. za spotkanie x 10 spotkań =7.000 zł. – (koszty te obejmują zarówno wynagrodzenie prowadzących, jak również zakup przez nich materiałów plastycznych takich jak farby, kredki, kleje, bloki, tektury faliste, pędzle, nożyczki, papiery dekoracyjne, plastelina, piórka, oczka, druciki kreatywne, bibuły, krepiny, cekiny, wstążki oraz wiele innych artykułów plastycznych i dekoracyjnych – 7.000 zł. Zakup sztalug drewnianych dla każdego dziecka (okres przydatności do użytkowania poniżej roku) - 25 x 150 zł. = 3.750 zł. , udostępnienie sztalug);2) Spektakle muzyczno-teatralne -2 x 3.000 zł. = 6.000 zł. Artystyczne warsztaty - wynagrodzenie prowadzących - 700zł. za godzinę x 10 godzin =7.000 zł. Koszty organizacji - promocja zajęć (plakaty,ulotki, kolportaż), koszty sprzątania, media - średnio 700 zł. za poszczególne zajęcia - 12x700 = 8.400,00 zł. Koszty wypożyczenia sprzętu do przedstawień (elementy scenografii, sprzęt nagłaśniający, pacynki, stroje dla dzieci, rekwizyty) - 5.000,00 zł.umowa z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, faktura VAT (koszty obejmują wynagrodzenie aktorów teatralnych oraz koszty sprzętu do przedstawień - elementy scenografii, sprzęt nagłaśniający, pacynki, stroje dla dzieci, rekwizyty, które zapewniają wykonawcy).3) Koszty dotyczące promocji realizacji projektu oraz wykonanie tabliczki informującej o realizacji projektu (100 zł. za wydarzenie) - 100 zł x 12 = 1.200 zł. brutto plus 100 zł. tabliczka = 1.300, 00 zł.4) koszty wynagrodzenia dla opiekunów dzieci podczas warsztatów (2 opiekunów po 2h na spotkanie) – 2op x 60 zł x 2h x 10 spotkań = 2.400 zł brutto oraz podczas spektakli (4 opiekunów po 3 h na spotkanie) – 4 op x 60 zł. x3 h x 2 spotkania = 1.440 zł. Łącznie : 3.840,00 zł. brutto na umowy zlecenia5) koszty pracownika obsługi szkoły, który udostępni obiekt podczas spotkania - 2h x 20 zł x 10 = 400 zł brutto oraz podczas spektakli – 3h x 20 zł. x 2 = 120 . Łącznie 520 zł. brutto – umowa zlecenia6) koszty sprzątania - 1h x 20 zł x 12 = 240 zł brutto7) środki czystości - 20 zł x 12 = 240 zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 19 140,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki