Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 12:26:23
Powrót do projektu

Boisko wielofunkcyjne w SP 53.

status: Zgłoszony


Zagospodarowanie terenu zielonego należącego do placówki poprzez stworzenie boiska do piłki ręcznej oraz ustawienie ławostołów wykorzystywanych podczas zajęć świetlicowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9742575883865369742575883865
szerokość geograficzna: 52.2804072587735

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Rudzka 6.

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar należący do Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie. Teren trawiasty znajduje się bezpośrednio za Orlikiem.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar znajduje się na terenie szkoły i jest wykorzystywany głównie w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz podczas zajęć świetlicowych. Popołudniami, w weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych mogą się na nim bawić dzieci nie uczęszczające do placówki pod opieką osób dorosłychbawią się tam całe rodziny z pobliskiego osiedla. Szkoła organizuje pikniki i imprezy rodzinne o charakterze ogólnodostępnym otwarte dla wszystkich mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że teren jest położony obok Orlika, służy zatem rodzicom i rodzeństwu oczekującym na trenujące dzieci.


Pełny opis projektu

Potrzeba ruchu jest naturalną potrzebą każdego dziecka. W dobie przemian cywilizacyjnych, chorób i otyłości związanej z niedostateczną aktywnością fizyczną zachęcanie uczniów do uprawiania sportu powinno być jednym z priorytetów polskiej szkoły. Reforma oświatowa, wyż demograficzny i wynikający z niego wzrost liczby uczniów w placówce sprawia, że konieczne są poszukiwania coraz to nowych miejsc pozwalających na realizację lekcji wychowania fizycznego bądź zajęć świetlicowych na odpowiednim poziomie. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu trawiastego, którym dysponuje szkoła. Chcielibyśmy, aby w jego miejscu powstało boisko do piłki ręcznej, której nauczanie znajduje się w podstawie programowej dla szkół podstawowych. Mimo wspomnianych wymagań do tej pory nasza placówka nie dysponuje miejscem przeznaczonym do doskonalenia tej dyscypliny sportowej. Dodatkowe atutem wspomnianej przestrzeni byłoby ustawienie ławostołów z zacienieniem wykorzystywanych nie tylko przez dzieci, które z jakiegoś powodu nie uczestniczą różnych powodów nie biorą udziału w lekcjach wychowania fizycznego, ale także w czasie zajęć świetlicowych odbywających się na świeżym powietrzu. Opisana aranżacja pozwoliłaby wykorzystać niezagospodarowany teren należący do szkoły w sposób funkcjonalny, estetyczny, a przede wszystkim bezpieczny. Każdy z nas chciałby być dumny z naszych polskich sportowców. Z nadzieją obserwujemy sportowe zmagania naszych rodaków, z niecierpliwością czekamy na medale, sukcesy i zwycięstwa. Pamiętajmy jednak, że każda wielka, sportowa kariera ma gdzieś swój początek. Zazwyczaj pasja rodzi się w dzieciństwie, a przyszłe gwiazdy wielu dyscyplin sportowych swoje pierwsze, niepewne kroki stawiają właśnie na szkolnym boisku.

Projekt zostanie zrealizowany za zgodą Dyrektora szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szkoła nie posiada boiska do gry w piłkę ręczną ani wystarczającej przestrzeni do zorganizowania lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich klas na odpowiednim poziomie. Teren trawiasty wykorzystywany przez świetlicę do organizowania zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu znajduje się na pełnym słońcu, bez możliwości zapewnienia dzieciom cienia. Specyfika miejsca uniemożliwia zagospodarowanie go w sposób stały poprzez budowę placu zabaw. Stworzenie boiska wraz z miejscem do odpoczynku umożliwiłoby prowadzenie lekcji wf na tym terenie, a także urozmaiciłoby dzieciom przebywającym w świetlicy czas spędzany na powietrzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie powierzchni oraz zasianie podłoża trawiastego (wody będą odprowadzane powierzchniowo, bez konieczności drenażu) - 30 000 zł

Cztery stalowe bramki do piłki ręcznej (3,0 x 2,0 m) - zgodne z przepisami do gry w piłkę ręczną oraz normą PN-EN 749-2006 - 6000 zł

Siatki z polietylenu z łapaczami o grubości splotu 3 mm - 800 zł

Szpilki montażowe do bramek (po 6 szpilek i 6 łapek do każdej z bramek) - 600 zł

Sześć ławostołów drewnianych z zadaszeniem - 18 000 zł


Całkowity koszt projektu: 55 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki