slacek - zmiany z 2017-05-08 18:04:08
Powrót do projektu

Muszla na placu zabaw - renowacja betonowej rzeźby z lat 50. i prezentacja historyczno-fotograficzna

status: Zgłoszony


Renowacja rzeźby potocznie zwanej "muszlą" oraz organizacja akcji mającej na celu upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie plastycznym PRL (wystawa, akcja fotograficzna). Betonowa rzeźba powstała jako modelowy element placu zabaw. Korzysta z niej już trzecie pokolenie mieszkańców Bielan! Dziś jednak ani jako sztuka użytkowa, ani "zabawka" nie spełnia swojej roli.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9425967931747
szerokość geograficzna: 52.2822976146905

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Zbieg ul. Skalbmierskiej i Kulczyckiej

Istotne informacje o lokalizacji

Ogólnodostępny plac zabaw


Klasyfikacja projektu

 • kultura
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ma charakter ogólnodostępny. Tytułowa "muszla" znajduje się na zarządzanym przez Dzielnicę placu zabaw, z którego poza mieszkańcami z najbliższej okolicy, korzystają dzieci m.in. z położonych po sąsiedzku publicznych i państwowych przedszkoli oraz żłobków. Teren jest ogrodzony, a zasady korzystania z niego określone w regulaminie, co nie ogranicza jednak dostępności tej przestrzeni.


Pełny opis projektu

Założeniem projektu jest modernizacja betonowej rzeźby z placu zabaw, zwanej potocznie "muszlą". Rzeźba powstała pod koniec lat 50., podobnie jak sąsiadująca z nią kaskadowa piaskownica (odświeżona w 2016 roku). Korzysta z niej już trzecie pokolenie mieszkańców Bielan. Najważniejsze działania projektowe mają charakter budowlany. Dziś muszla jest niebezpieczna ze względu m.in. na twardą i chropowatą strukturę, o którą dzieci się notorycznie kaleczą. Do tego przez lata została oszpecona kilkoma warstwami farby olejnej (ostatnia z efektem kolorowego moro!). Zadania budowlane to głównie oczyszczenie rzeźby, uzupełnienie ubytków i pokrycie jej powłoką zabezpieczającą. Powłoka (gumowo-żywiczna lub podoba) zniweluje chropowatość powierzchni "muszli", a do tego zabezpieczy ją przed erozją powodowaną warunkami zewnętrznymi. Sprawi też, że konstrukcja nie będzie traciła koloru. Dodatkowo projekt zakłada pokrycie przylegającego do muszli terenu miękkim podłożem, tzw. "bezpieczną nawierzchnią" dedykowaną placom zabaw. Wszystko to ma na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa użytkowników (głównie dzieci 2-6 lat). Celem projektu jest również ochrona dziedzictwa kulturowego. Przez lata spuścizna plastyczna PRL była traktowana po macoszemu. Tymczasem za realizacją zwykłych osiedlowych dekoracji często stali najlepsi polscy plastycy. W wypadku muszli najprawdopodobniej było były to słynne małżeństwo małżeństwa. Konstrukcję zaprojektowali architekci osiedla Maria i Kazimierz Piechotkowie, a jej oprawę malarską - Hanna i Gabriel Rechowiczowie. Realizacja projektu zakłada też działania badawcze, mające na celu weryfikację informacji na temat autorów "muszli", a także realizację akcji fotograficznej i wystawy na ogrodzeniu placu zabaw w oparciu o materiały archiwalne (zdjęcia, filmy, wspomnienia itp.) pozyskane ze zbiorów publicznych i prywatnych. Projekt będzie miał swój profil na portalu facebook, gdzie na bieżąco będą prezentowane informacje o historii i przyszłości rzeźby. W tworzenie profilu, podobnie jak wystawy zaangażowani zostaną sami mieszkańcy - sąsiedzi placu zabaw, a także dzieci, rodzice i dziadkowie z pobliskich placówek edukacyjnych (przedszkoli, żłobków). Jedną z "zachęt" będzie realizacja ogólnodostępnej akcji fotograficznej - ukazującej międzypokoleniowość rzeźby.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Muszla jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych "eksponatów" Starych Bielan. Ze względu na liczącą niemal 70 60 lat historię znają ją zarówno seniorzy, jak i dzieci. Dzięki projektowi ma szansę stać się dobrzy przykładem połączenia poszanowania tradycji z wartościami użytkowymi, a także współpracy międzypokoleniowej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakładane prace budowlane - 30 000,00 zł

- oczyszczenie rzeźby i uzupełnienie ubytków

- pokrycie betonu powłoką zabezpieczającą (gumowo-żywiczną lub inną odporną na erozję i "zmiękczającą" powierzchnię)Zakładane prace animacyjne - 10 000,00 zł

- weryfikacja i pozyskanie materiałów archiwalnych (w tym licencje)

- realizacja wystawy i akcja fotograficzna (w tym druki)


Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Tak, generuje, ale koszty te wpisują się w utrzymanie placu zabaw, które i tak dziś ponosi dzielnica. Dotyczy to sprzątania i konserwacji.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

 • 20160927_175039.jpg
 • 20160927_175114.jpg
 • 20160927_175103.jpg
 • 20160927_175051.jpg
 • 20170123_152822.jpg
 • 20170123_152856.jpg
 • 20170123_154817.jpg