Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:34:21
Powrót do projektu
Doposażenie

Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada doposażenie placu zabaw o dodatkowe urządzenia dla starszych dzieci i montaż oświetlenia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.083128452301025083128452301
szerokość geograficzna: 52.280317825875162803178258752

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Tużycka/Potulicka

Istotne informacje o lokalizacji

Urządzenia zostaną zamontowane na obecnie istniejącym placu zabaw.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren placu zabaw jest ogólnodostępny. Korzystać z niego mogą rodziny z dziećmi, które chcą w aktywny sposób spędzać wolny czas.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw w trzy zestawy zabawowe i przeprowadzenie niezbędnych prac projektowych oraz przesunięcie ogrodzenia i uzupełnienie nasadzeń. Poprzez przesunięcie ogrodzenia od strony ulicy Tużyckiej oraz dzięki przesunięciu nasadzeń/urządzeń od strony torów powstanie dodatkowa przestrzeń na urządzenia. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na placu zabaw brakuje urządzeń dla starszych dzieci w wieku 6-9 lat, dzięki zamontowaniu dodatkowych zestawów jeszcze większe grono dzieci będzie mogło korzystać z placu zabaw i powstanie bardziej atrakcyjna przestrzeń dla całych rodzin. Montaż oświetlenia wpłynie na poczucie bezpieczeństwa dzieci i pozwoli na bardziej skuteczną kontrolę policji/straży miejskiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zestaw sprawnościowy (ścianki linowe, pomosty linowe, drabinki poziome, pionowe i linowe) - ok 18.000 zł

Piramida linarium - 19.000 zł

Ścianka wspinaczkowa (bunkier z tunelami) - 17.000 zł

Koszt dokumentacji projektowej - 3000 zł

Prace ziemne, przesadzenie roślin, nowe nasadzenia, przesunięcie ogrodzenia, nawierzchnia - 14.000 zł

Koszt montażu oświetlenia solarnego o mocy 35W (4 szt.) - ok. 24.000 zł


Całkowity koszt projektu: 95 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Dodatkowy koszt konserwacji nowych urządzeń.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki