Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 13:51:20
Powrót do projektu

Pszczoła też człowiek, kwiatowy skwerek w okolicy Parku im. Romana Kozłowskiego

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy nasadzenia roślin miododajnych w okolicy Parku im. Romana Kozłowskiego na terenie dawnych ogródków działkowych oraz umieszczenia tam hotelu dla owadów zapylających. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć świadomość mieszkańców odnośnie roli pszczół w życiu miasta. Dodatkowo przyczyni się do zwiększenia walorów estetycznych okolicy.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Okolice parku im. Romana Kozłowskiego (kwadrat - Zaolziańska, Dolina Służewiecka, Koński Jar, Surowieckiego).

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny zielone po renowacji będą dostępne jak dotychczas – całodobowo i bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Kopa Cwila jest symbolem Ursynowa. Może również stać się symbolem zaangażowania mieszkańców w ochronę przyrody. Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w ekosystemie. Jedna trzecia naszej żywności zależy od ich pracy. Pszczoły giną od wielu czynników – pestycydów, suszy, niszczenia ich siedlisk, zanieczyszczenia powietrza czy deficytowego odżywiania. Wiele z tych przyczyn są ze sobą powiązane.

Nawet jeśli nie jesteśmy pszczelarzami, istnieje wiele sposób ochrony pszczół w które możemy się zaangażować. Najbardziej oczywistą potrzebą gatunków zapylających jest różnorodność źródeł nektaru i pyłku. Możliwe będzie to poprzez nasadzenie roślin miododajnych w okolicach Parku im. Romana Kozłowskiego na terenie dawnych ogródków działkowych. Dodatkowo umieszczenie tam hotelu dla owadów umożliwi pszczołom schronienie i budowę gniazd. Pszczoły samotnice, najczęściej spotykane w miastach, nie produkują miodu jednak zapylają więcej kwiatów niż pszczoły miodne. Nie żądlą, dzięki czemu można bezpiecznie przebywać w ich otoczeniu.

Dodatkowym atutem realizacji projektu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pszczoły w wyniku wzmożonej urbanizacji tracą swoje naturalne środowisko. Dzięki realizacji projektu umożliwimy im rozwój i damy schronienie przez co zapewnimy ich obecność i pracę w warszawskich ogródkach działkowych, skwerach i parkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat IV z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20cm– 1898

Obsadzenie roślinami kwietnikowymi wieloletnimi przy ilości 25 5-16 szt./m2- 2180

Zasadzenie krzewów miododajnych – 1000

Hotel dla owadów, zakup i montaż - 800

Wykonanie projektu – 2000

Oznakowanie elementów wykonanych w ramach budżetu partycypacyjnego - 200


Całkowity koszt projektu: 8 078,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

okresowa konserwacja hotelu (np. impregnacja drewna)

okresowa pielęgnacja krzewów i roślin wieloletnich

uzupełnianie ubytków kwiatów spowodowanych okolicznościami losowymi

przygotowanie roślin do zimy


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki