Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:56:21
Powrót do projektu

Przyjazna Przestrzeń Sąsiedzka

status: Zgłoszony


Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dedykowanej mieszkańcom Pragi. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć na ul.Stalowej przestrzeń do relaksu oraz rekreacji, jednocześnie poprawiając stan zieleni oraz ład przestrzenny ulicy.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Południowa część ul. Stalowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szwedzką do wjazdu na teren Tesco.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt Przyjazna Przestrzeń Sąsiedzka realizowany jest w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Każdy będzie mógł korzystać z efektu realizacji przedsięwzięcia. Przestrzeń jest zaprojektowana w taki sposób, żeby mogły z niej korzystać wszystkie grupy społeczne: dzieci, dorośli, seniorzy, niepełnosprawni, etc.


Pełny opis projektuProjekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dedykowanej mieszkańcom Pragi. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć na ul.Stalowej przestrzeń do relaksu oraz rekreacji, jednocześnie poprawiając stan zieleni oraz ład przestrzenny ulicy.

W ramach projektu powstaną następujące strefy:

RELAKS

W ramach strefy relaksu planujemy stworzenie wstawienie mebli miejskich, które mają sprzyjać nawiązywaniu relacji społecznych.  Zależy Zależy nam, aby przestrzeń sąsiedzka stanowiła miejsce spotkań oraz sprzyjała aktywizacji mieszkańców, stanowiąc dobry teren pod miękkie działania rewitalizacyjne. Meble miejskie mogliby wykorzystywać zarówno mieszkańcy, jak i organizacje pozarządowe działające w okolicy np. do organizowania imprez plenerowych czy letniego studio radiowego (Radio Praga).  Kolejnym Kolejnym elementem strefy relaksu byłyby tablice informacyjne pokazujące odległość od ciekawych miejsc na Pradze. Chcielibyśmy wyznaczyć również przestrzeń pod ekspozycję wystaw plenerowych, dzięki czemu miejsce zyskałoby możliwość ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego Pragi. Efektem może być będzie wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury oraz edukację.REKREACJA

Projekt Przyjazna Przestrzeń Sąsiedzka na Stalowej ma również zwiększać dostępność infrastruktury rekreacyjnej. Ze względu na nieliczne tereny przeznaczone na ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej w okolicy, planujemy stworzyć na Stalowej plac zabaw. wzdłuż chodnika postawić kilka urządzeń, które służą zabawie ale nie są typowym placem zabaw np. krzywe zwierciadło, równoważnia, tablica kredowa, gra w klasy (kostki z cyframi wkomponowane w trawnik). Beneficjentami będą lokalne dzieci a także wychowankowie ze znajdującego się po drugiej stronie ulicy Stowarzyszenia Serduszko dla dzieci oraz Praskiej Światoteki. Chcielibyśmy, aby na placu pojawiły się także zabawki zapewniające rozrywkę osobom starszymdzieci oraz Praskiej Światoteki. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w każdym wieku.ZIELEŃ

Zależy nam na włączenie obszaru terenu zielonego do funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. W ramach projektu planujemy: oddzielenie przestrzeni żywopłotem żywopłotem/tamaryszkiem/forsycją od ulicy, nasadzie na w ulicy kolejnych robinii (które występują tylko na kilku ulicach w Warszawie w tym na Stalowej) oraz stworzenie łąki miejskiej. Wierzymy, że miejska zieleń nie tylko zwiększy estetykę okolicy, ale również pozwoli walczyć z zanieczyszczeniem powietrza oraz zwiększy jakość życia prażan (np. redukując stres i napięcia oraz poziom agresji), posadzenie krzewów i kwiatów np. cebulkowych, modernizacja trawnika. Zależy nam na dobraniu roślin odpornych na warunki atmosferyczne, które najlepiej zostaną dobrane do specyfiki miejsca. Dokładne gatunki roślin zostaną dobrane na etapie projektu wykonanego przez architekta krajobrazu. Miejska zieleń zwiększy estetykę okolicy oraz pozwoli walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Uwaga: Dokładny projekt zagospodarowania zostanie wykonany przez architekta krajobrazu w uzgodnieniu z wnioskodawcą projektu Przyjazna Przestrzeń Sąsiedzka.

Uwaga: Drzewa, meble miejskie i inne urządzenia nie będą realizowane w miejscu rezerwy pod Trasę Tysiąclecia, która przebiega w północno-wschodniej części terenu, przy chodniku i przedeptanej ścieżce do marketu Tesco.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Nowej Pragi występuje bardzo wysoka gęstość zaludnienia (621 osoby/ha). Zintegrowany Program Rewitalizacji (ZPR) jako słabą stronę obszaru określa zły stan przestrzeni publicznej oraz nieliczne tereny przeznaczone dla rekreacji dziecięcej. Projekt stanowi odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę rekreacyjną, którą ZPR diagnozuje na obszarze.Stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej posłuży integracji mieszkańców (np. ułożenie mebli miejskich w sposób sprzyjający nawiązywaniu relacji społecznych) oraz będzie dobrą lokalizacją pod miękkie działania w ramach aktywności rewitalizacyjnych.Projekt sprzyja poprawieniu ładu przestrzennego oraz stanu zieleni. W tak gęsto zaludnionej przestrzeni włączenie obszaru terenu zielonego do funkcjonalnej przestrzeni miejskiej będzie mieć pozytywny wpływ na życie lokalnych mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychMeble miejskie: ławki modułowe łączone systemem domino: ławka o długości ok 14 m = 28 000 x 4 szt. = 112 000 + 5000 dostawa i montaż = 117 000 zł. Ławka miejska, dostawa i montaż - 6000 Leżaki miejskie wraz z dostawą i montażem - 8000 zł x 3 szt = 24 000 zł Podesty - zakup, transport i montaż - 4500 zł x 2 szt - 9000 zł Stojak na dwa rowery z utwardzeniem gruntu i montażem - 800 zł x 2 szt = 1600 zł Kosze na śmieci - pojemność 70 l kamienny 700 zł x 6 sztuk = 4200 Kosze na psie odchody wraz z pojemnikami na torebki (zakup, ustawienie, obsługa i uzupenianie przez cały rok) = 3500 zł x 3 szt = 10 500 zł Tablica informacyjna - zakup, dostawa i montaż - 8500 zł . Latarnie: 15 000 zł x 5 szt = 75 000 zł Zakup i montaż kamer monitoringu: 20 000 zł x 3 szt = 60 000 zł Wymalowanie wjazdu na parking (obecnie bazarek) czerwoną farbą od stronu ul. Stalowej materiał i wymalowanie - 23 zł/m2 = 4600 zł. Zieleń: Założenie kwietnika w tym wytyczenie i zdjęcie darni, wywóz nadmiaru zieleni, dowóz ziemi urodzajnej, robocizna i pielęgnacja 5-6 miesięcy, rozplanowanego według wizualizacji składającego się z następujących gatunków: hortensja bukietowa x5 sadziec x6 nawłoć x7 miskant chiński x7 rozplenica japońska x5 aster nowobelgijski x10 lawenda x10 bukszpan x50 forsycja x2 migdałek x1 surmia x1 grujecznik x1 mahonia x10 azalia x2 rododendron x2 kalmia x2 - łącznie ok 10 m2 x 1000 zł = 10 000 zł. Łąka kwietna - 1m2 = 50 zł x 200 m2 = 10 000 zł Posadzenie nowych drzew - robinii akacjowych, w tym koszt materiału roślinnego, zasadzenie i 3-letnia pielęgnacja: 2500 zł szt x 13 szt = 32500 zł. Żywopłot z lugustru - zakup, zasadzenie i roczna pielęgnacja - 250zł/mb x 120 m = 30 000 zł Wykonanie nawierzchni żwirowo gliniastej na odcinku wydeptanego "skrótu" do Tesco i przy wejściach do stref rekreacji i relaksu - 1m 2 - 30 zł x 250 m2 = 7500 zł. Urządzenie trawnika z rolki - 1 m2 50 zł x 100m2 = 5000 zł. Zabawki do strefy rekreacji: 4 szt wraz z montażem i transportem- w zależności od możliwości montażu (zabawki typu: huśtawka wahadłowa gniazdo, zestaw optyczny - lustra, bujaki, etc.) - 30 000 zł Przygotowanie dokumentacji projektowej - 20 000 zł Pozostałe prace wykonawcze nie wymienione w kosztorysie (prace naprawcze przy istniejącej zieleni, prace budowlane, koszty pozwoleń i uzgodnień) -

Projekt: 20 000 zł

urządzenia zabawowe - 4 szt. x 7 500 = 30 000 zł

ławki modułowe - 4 szt. x 25 000 zł. = 125 000 zł.

leżaki miejskie - 3 szt. x 8 000= 24 000 zł.

podest - 1 szt. 15000 zł.

stojak na rowery - 2 szt. x 800 = 1 600 zł.

wjazd na parking (malowanie) - 4600 zł

zieleń:

byliny/trawy/kwiaty - 35 szt. x 80 = 2800 zł.

drzewa małe - 4 szt. x 1 000 = 4000 zł.

krzewy - 86 szt. x 100 = 8600 zł.

drzewa z 3-letnią pieleg.16-18m 13 szt. x 2000 = 26000 zł.

żywopłot - 160 mb x 250 zł. = 40 000 zł.

modernizacja trawnika - 100 = 5 000 zł.

nawierzchnia żwirowa - 250 x 7 500 zł.

monitoring: 3 szt. = 65 000 zł.

oświetlenie: 5 szt. = 75 000 zł.

kosze - 6 szt. x 700 = 4 200 zł.

psie stacje z obsługą: 3 szt = 10 500 zł.

tabliczki informacyjne - 7 000 zł.

tabliczka projektu - 1 = 1 476 zł.

inne prace nieobjęte projektem = 20 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 485 400497 276,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania zieleni i konserwacji urządzeń


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki

  • plan poprawiony+zielen maly format.jpg