tskubij - zmiany z 2017-04-14 12:42:14
Powrót do projektu

Przyjazna Przestrzeń Sąsiedzka

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dedykowanej mieszkańcom Pragi. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć na ul.Stalowej przestrzeń do relaksu oraz rekreacji, jednocześnie poprawiając stan zieleni oraz ład przestrzenny ulicy.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Południowa część ul. Stalowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szwedzką do wjazdu na teren Tesco.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt Przyjazna Przestrzeń Sąsiedzka realizowany jest w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Każdy będzie mógł korzystać z efektu realizacji przedsięwzięcia. Przestrzeń jest zaprojektowana w taki sposób, żeby mogły z niej korzystać wszystkie grupy społeczne: dzieci, dorośli, seniorzy, niepełnosprawni, etc.


Pełny opis projektu

W ramach projektu powstaną następujące strefy:

RELAKS

W ramach strefy planujemy wstawienie mebli miejskich, które mają sprzyjać nawiązywaniu relacji społecznych. Zależy nam, aby przestrzeń sąsiedzka stanowiła miejsce spotkań oraz sprzyjała aktywizacji mieszkańców, stanowiąc dobry teren pod miękkie działania rewitalizacyjne. Meble miejskie mogliby wykorzystywać mieszkańcy, jak i organizacje pozarządowe działające w okolicy np. do organizowania imprez plenerowych czy letniego studio radiowego (Radio Praga). Kolejnym elementem byłyby tablice informacyjne pokazujące odległość od ciekawych miejsc na Pradze. Chcielibyśmy wyznaczyć również przestrzeń pod ekspozycję wystaw plenerowych. Efektem będzie wzmocnienie poczucia tożsamości poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury oraz edukację.REKREACJA

Projekt ma również zwiększać dostępność infrastruktury rekreacyjnej. Ze względu na nieliczne tereny przeznaczone na ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej w okolicy, planujemy na Stalowej wzdłuż chodnika postawić kilka urządzeń, które służą zabawie ale nie są typowym placem zabaw np. krzywe zwierciadło, równoważnia, tablica kredowa, gra w klasy (kostki z cyframi wkomponowane w trawnik). Beneficjentami będą lokalne dzieci a także wychowankowie ze znajdującego się po drugiej stronie ulicy Stowarzyszenia Serduszko dla dzieci oraz Praskiej Światoteki. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w każdym wieku.ZIELEŃ

Zależy nam na włączenie obszaru terenu zielonego do funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. W ramach projektu planujemy: oddzielenie przestrzeni żywopłotem/tamaryszkiem/forsycją od ulicy, nasadzie w ulicy kolejnych robinii, posadzenie krzewów i kwiatów np. cebulkowych, modernizacja trawnika. Zależy nam na dobraniu roślin odpornych na warunki atmosferyczne, które najlepiej zostaną dobrane do specyfiki miejsca. Dokładne gatunki roślin zostaną dobrane na etapie projektu wykonanego przez architekta krajobrazu. Miejska zieleń zwiększy estetykę okolicy oraz pozwoli walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Uwaga: Dokładny projekt zagospodarowania zostanie wykonany przez architekta krajobrazu w uzgodnieniu z wnioskodawcą projektu Przyjazna Przestrzeń Sąsiedzka.

Uwaga: Drzewa, meble miejskie i inne urządzenia nie będą realizowane w miejscu rezerwy pod Trasę Tysiąclecia, która przebiega w północno-wschodniej części terenu, przy chodniku i przedeptanej ścieżce do marketu Tesco.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Nowej Pragi występuje bardzo wysoka gęstość zaludnienia (621 osoby/ha). Zintegrowany Program Rewitalizacji (ZPR) jako słabą stronę obszaru określa zły stan przestrzeni publicznej oraz nieliczne tereny przeznaczone dla rekreacji dziecięcej. Projekt stanowi odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę rekreacyjną, którą ZPR diagnozuje na obszarze.Stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej posłuży integracji mieszkańców (np. ułożenie mebli miejskich w sposób sprzyjający nawiązywaniu relacji społecznych) oraz będzie dobrą lokalizacją pod miękkie działania w ramach aktywności rewitalizacyjnych.Projekt sprzyja poprawieniu ładu przestrzennego oraz stanu zieleni. W tak gęsto zaludnionej przestrzeni włączenie obszaru terenu zielonego do funkcjonalnej przestrzeni miejskiej będzie mieć pozytywny wpływ na życie lokalnych mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt: 20 000 zł

urządzenia zabawowe - 4 szt. x 7 500 = 30 000 zł

ławki modułowe - 4 szt. x 25 000 zł. = 125 100 000 zł.

leżaki miejskie - 3 szt. x 8 000= 24 000 zł.

podest - 1 szt. 15000 15 000 zł.

stojak na rowery - 2 szt. x 800 = 1 600 zł.

wjazd na parking (malowanie) - 4600 4 600

zieleń:

byliny/trawy/kwiaty - 35 szt. x 80 = 2800 2 800 zł.

drzewa małe - 4 szt. x 1 000 = 4000 4 000 zł.

krzewy - 86 szt. x 100 = 8600 8 600 zł.

drzewa z 3-letnią pieleg.16-18m 13 szt. x 2000 = 26000 26 000 zł.

żywopłot - 160 mb x 250 zł. = 40 000 zł.

modernizacja trawnika - 100 = 5 000 zł.

nawierzchnia żwirowa - 250 x 7 500 zł.

monitoring: 3 szt. = 65 000 zł.

oświetlenie: 5 szt. = 75 000 zł.

kosze - 6 szt. x 700 = 4 200 zł.

psie stacje z obsługą: 3 szt = 10 4 500 zł.

tabliczki informacyjne - 7 000 zł.

tabliczka projektu - 1 = 1 476 000 zł.

inne prace nieobjęte projektem = 20 = 10 000 zł.

ogrodzenie o wysokości 1m strefy rekreacyjno-zabawowej na długości 140 mb. = 42 000 zł.

ogrodzenie o wysokości 0,6m trawnika na długości 270 mb = 54 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 497 276551 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania zieleni i konserwacji urządzeń


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki