slacek - zmiany z 2017-06-12 14:58:12
Powrót do projektu

Snooker w bielańskich podstawówkach. Droga do Crucible

status: Zgłoszony


Bielany snookerową potęgą? Czemu nie! Ta dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu już w 2015 i 2016 gościła w tutejszych podstawówkach. W zajęciach wzięło udział łącznie blisko 2500 dzieci. Długoterminowym celem projektu jest dochowanie się zawodowego mistrza świata do 2026 roku. Polska droga do trumfu triumfu w legendarnym Crucible Theatre zaczyna się tu, na warszawskich Bielanach.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.926428437233
szerokość geograficzna: 52.2824354499884

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Aspekt 48, ul. Fontany 3, ul. Reymonta 25, ul. Fontany 1, ul. Balcerzaka 1, ul. Broniewskiego 99A, ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 80 im.Marii Kownackiej, Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny, Szkoła Podstawowa nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr A. Landy, Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 352 


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • sport
 • rekreacja

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każda z uczestniczących szkół otrzyma środki na nabycie specjalnych składanych stołów do snookera oraz przeszkolenie przynajmniej jednego pracownika szkoły pod kątem samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi.Szkolenia dla pracowników szkół planowane są na pierwszą połowę 2018 roku. Zajęcia dla dzieci ruszą z początkiem roku szkolnego 2018/2019.

Zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci będą prowadzone w miejscach i według harmonogramów ustalonych przez władze szkół, 2 razy w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach 1 raz w tygodniu) po 45 minut. W dniach i godzinach poza zajęciami, stoły będę wykorzystywane przez szkoły według uznania.


Pełny opis projektu

Wolę uczestnictwa w realizacji projektu wyraziło 7 szkół podstawowych, znajdujących się na Bielanach: 80 (Aspekt 48), 133 (Fontany 3), 209 (Reymonta 25), 214 (Fontany 1), 273 (Balcerzaka 1), 289 (Broniewskiego 99A), 352 (Conrada 6).Celem projektu na 2018 rok jest dotarcie ze snookerem do jak największej liczby dzieci w wieku 6-11 lat na Bielanach. Zrealizowane ma to zostać poprzez:

- zaopatrzenie szkół w odpowiedni sprzęt (stoły, kije, bile, kredy itd.),

- przeszkolenie wyznaczonych przez władze szkół pracowników w celu pozyskania wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć ze snookera dla dzieci w tym wieku,

- prowadzenie regularnych zajęć ze snookera dla wszystkich chętnych dzieci,

- zorganizowanie turniejów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.Ramowy harmonogram realizacji projektu (daty w 2018):

- styczeń do połowy marca: nabycie stołów,

- połowa lutego do końca maja: szkolenia dla pracowników szkół,

- czerwiec: ewentualny program pilotażowy z udziałem dzieci w wybranych placówkach,

- wrzesień do grudnia: zajęcia w szkołach dla dzieci (we wrześniu możliwe zewnętrzne wsparcie merytoryczne),

- listopad: turnieje wewnątrzszkolne (możliwe wsparcie organizacyjne),

- grudzień: turniej międzyszkolny o Puchar Bielan (możliwe wsparcie organizacyjne).Zakładany zakres szkoleń dla pracowników (nauczycieli) i zajęć prowadzonych dla dzieci:

- przeszkolenie pracowników szkół: 10 godzin na osobę, w tym 5 godzin w ramach szkoleń grupowych i 5 godzin szkoleń indywidualnych. Każda szkoła może oddelegować maksymalnie 2 osoby do uczestnictwa w szkoleniach. Pracownicy otrzymają materiały szkoleniowe/manuale do późniejszego wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi,

- zajęcia dla dzieci w okresie wrzesień - grudzień 2018: 2 razy w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach 1 raz w tygodniu) po 45 minut, co daje w tym okresie łącznie około 30 godzin lekcyjnych na placówkę (15 dla zajęć 1 raz w tygodniu).Zwieńczeniem realizacji projektu na rok 2018 będzie przeprowadzenie turniejów wewnątrzszkolnych (listopad) i międzyszkolnego (grudzień).Część nazwy projektu "Droga do Crucible" nawiązuje do miejsca, w którym od 1977 roku rozgrywane są zawodowe mistrzostwa świata - Crucible Theatre w Sheffield w Anglii. Misja "Droga do Crucible" to wyznaczenie sobie najwyższego z możliwych celów oraz deklaracja dążenia do jego osiągnięcia.Ta droga rozpoczyna się tutaj, na warszawskich Bielanach!


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Inicjatorami projektu są osoby związane z Bielanami i snookerem od ponad 20 lat. W latach 2015/16 w ramach działań pilotażowych gościli z mobilnym stołem do snookera w kilku tutejszych podstawówkach oraz brali udział w piknikach rodzinnych. Snookera spróbowało wtedy około 2500 dzieci w wieku 6-11 lat.

Snooker jest sportem, uczącym: skupienia, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, systematyczności, geometrii, arytmetyki, szacunku dla rywala czy zasad fair-play.

Praktyka pokazuje, że liczba dzieci z predyspozycjami do gier bilardowych nie jest w Polsce mniejsza niż w Europie. Realizacja projektu umożliwi dotarcie wirtualnie do każdego dziecka na Bielanach i, być może, odkrycie talentu, który inaczej na zawsze pozostawałyby uśpiony.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Liczba szkół podstawowych uczestniczących w projekcie - 71. Zakup składanych stołów do snookera i osprzętu - 66 500,00 zł

2. Szkolenia dla nauczycieli - 9 100,00 zł

3. Koszty udziału w szkoleniach - 19 600,00 zł

4. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia - 13 650,00 zł

5. Organizacja, prowadzenie i nagrody w turniejach wewnątrzszkolnych - 28 560,00 zł

6. Organizacja, prowadzeni i nagrody w turnieju międzyszkolnym - 8 750,00 zł

7. Wynagrodzenie koordynatora - 54 145,00 zł

8. Środki na promocję i oznakowanie - 5 600,00 zł

9. Środki czystości - 5 600,00 zł

10. Opłata za media - 6 300,00 zł


Całkowity koszt projektu: 228 305,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • 20160408_141954.jpg
 • 20160415_143149.jpg
 • 20160504_143313.jpg
 • 20160511_131324.jpg
 • 20160604_114530.jpg
 • 20160608_131718.jpg
 • 20160618_142905.jpg
 • 20160619_163752.jpg
 • 119363804144637899.jpg
 • 529807820846652419.jpg
 • 1923 zgody dyrektorów.pdf
 • Kosztorys - Snooker.pdf