Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-01 09:53:01
Powrót do projektu

Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych, kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat.

status: Zgłoszony


Jedyny obejmujący tak dużo aspektów projekt proekologiczny w obszarze Stare Włochy. Swoim zakresem obejmuje: ustawienie kaczkomatu (automatu z karmą dla kaczek), założenie dwóch łąk kwietnych oraz kwietnika, nowe nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie 4 hoteli dla owadów, ukwiecenie Fortu V Włochy oraz wykonanie zabiegu mikoryzy na 48 kasztanowcach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.924212932586679242129325867
szerokość geograficzna: 52.2006369933009

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Stare Włochy, Park ze Stawami Cietrzewia, Fort V Włochy oraz ulice: Wilczycka, Śląska, Naukowa, Milanowska, Gryczana, Drukarzy, Czereśniowa, Cietrzewia.

Istotne informacje o lokalizacji

Park ze Stawami Cietrzewia, Fort V Włochy oraz ulice: Wilczycka, Śląska, Naukowa, Milanowska, Gryczana, Drukarzy, Czereśniowa, Cietrzewia.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ dotyczy przestrzeni miejskiej na terenach zieleni.


Pełny opis projektu

Główne założenia projektu:1. Ustawienie kaczkomatu w Parku ze Stawami Cietrzewia czyli automatu z karmą dostosowaną do potrzeb żywieniowych kaczek. Kaczkomat będzie posiadał dzienny limit wydawanych porcji karmy.2. Założenie dwóch łąk kwietnych na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia o pow. 500 m2 i 300 m2.

Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek zwierząt i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Łąki są ponadto ekonomiczne, a ich utrzymanie jest znacznie tańsze niż trawników.3. Ustawienie 4 hoteli dla owadów w Parku ze Stawami Cietrzewia.

Hotel dla owadów jest to sztuczna budowla z materiałów naturalnych, zapewniająca różnym gatunkom owadów schronienie i możliwość budowy gniazd, szczególnie podczas zimy. Zmiany cywilizacyjne doprowadziły do znaczącego spadku liczebności owadów zapylających, występujących w naszym otoczeniu. Owady są w naszym środowisku bardzo potrzebne w celu zachowania różnorodności biologicznej. Dlatego należy stworzyć owadom idealne warunki życia.4. Ukwiecenie Fortu V Włochy.

Projekt zakłada posadzenie 500 sztuk róż w odmianie Rote Hannover i 500 sztuk róż w odmianie Rugby na skarpach Fortu V Włochy. Róże osiągają ok 1 metra wysokości, są odporne na ciężkie warunki atmosferyczne. Doskonale nadają się do umacniania skarp.5. Wykonanie zabiegu mikoryzy na 48 kasztanowcach rosnących przy ulicach: Wilczyckiej (4 sztuki), Śląskiej (16 sztuk), Naukowej (1 misa), Milanowskiej (7 sztuk), Gryczanej (6 sztuk), Drukarzy (2 sztuki), Czereśniowej (2 sztuki) i Cietrzewia (10 sztuk).

Mikoryza zapewnia zminimalizowanie uszkodzeń przez szrotówka przy podniesieniu dostępności wody i poprawieniu kondycji drzew. Mikoryza wszczepiona w system korzeniowy drzewa wspomaga funkcjonowanie jego korzeni, zapewnia drzewu szanse na zdrowe życie poprzez ochronę korzeni przed patogenami, zwiększa powierzchnię chłonną, pozwala na przetrwanie okresów suszy. Mikoryza odżywi drzewa i poprawi ich żywotność.6. Założenie kwietnika o pow. 16 m2 oraz posadzenie 10 sztuk drzew i 20 sztuk krzewów na terenie Parku ze Stawem Cietrzewia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przez wiele lat zieleń była niedoinwestowana. Czas to zmienić. Nowe rośliny uzupełnią i uatrakcyjnią zieleń Starych Włoch. Drzewa i krzewy ograniczą hałas i oczyszczą powietrze, dadzą cień i schronienie dla ptaków. Zieleń jest także przyjazna mieszkańcom, podnosząc estetykę przestrzeni publicznej i jakość życia. Ponadto nie należy zapominać również o zieleni już istniejącej. Dlatego należy zadbać o drzewa - kasztanowce zaatakowane przez szkodnika, zlecając im zabieg mikoryzy. W skład naszego ekosystemu oprócz zieleni wchodzą również zwierzęta jak ptaki i owady. Kaczkomat wydający dobrane mieszanki ziaren pozwoli przetrwać kaczkom ciężką zimę. Natomiast hotele dla owadów przyczynią się do zwiększenia różnorodności biologicznej we Włochach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zakupu i zainstalowania kaczkomatu w Parku ze Stawami Cietrzewia - 6 000 zł

Koszt karmy - 2 000 zł

Koszt obsługi urządzeń - 2 000 zł

Razem 10 000 złKoszty założenia dwóch łąk kwietnych w Parku ze Stawami Cietrzewia

500 m2 * 50 zł = 25 000 zł

300 m2 50 zł = 15 000 zł

Razem 40 000 złZałożenie kwietnika w Parku ze Stawami Cietrzewia:

16 m2 * 250 zł = 4 000 złKoszt zakupu i ustawienia czterech hoteli dla owadów w Parku ze Stawami Cietrzewia:

4 * 550 zł = 2 200 złKoszt zakupu i posadzenia 10 sztuk drzew i 20 krzewów w Parku ze Stawami Cietrzewia:

10 * 1200 zł = 12 000 zł

20 * 100 zł = 2000 zł

Razem: 14 000 złKoszt zakupu i posadzenia krzewów na Forcie Włochy:

500 szt. krzewów Róża Rote Hannover * 20 zł = 10 000 zł

500 szt. krzewów Róża Rugby * 20 zł = 10 000 zł

Razem: 20 000 złWykonanie zabiegu mikoryzy na kasztanowcach rosnących na terenie Starych Włochy:

48 * 500 zł = 24 000 zł


Całkowity koszt projektu: 114 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Serwis kaczkomatu - 4000 zł

Zabiegi pielęgnacyjne i podlewanie - 4000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 8 000,00 zł

Załączniki

 • kaczkomat - przykład realizacji nr 1.jpg
 • kaczkomat - przykład realizacji nr 2.jpg
 • hotel dla owdów - przykład realizacji nr 1.jpg
 • hotel dla owadów - przykład realizacji nr 2.jpg
 • łąka kwietna - przykład realizacji nr 1.jpg
 • łąka kwietna - przykład realizacji nr 2.jpg
 • kwietnik - przykład realizacji nr 1.jpg
 • kwietnik - przykład realizacji nr 2.jpg
 • Róża rote hannower.jpg
 • kasztanowiec zwyczajny zaatakowany przez szrotówka kasztanowcowiaczka 1.jpg