Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-04-11 08:40:11
Powrót do projektu

Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada montaż ciągu ławek przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 330.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ul. Mandarynki 1

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ławki zamontowane będą przy wejściu do SP 330, korzystać z nich mogą o dowolnej porze wszyscy odwiedzający.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada montaż szeregu dwóch ławek (lub jednej długiej ławki) przy wejściu do SP 330. Szkoła posiada projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły, który przewiduje m.in. utworzenie strefy reprezentacyjno-integrującej przed wejściem do szkoły, Częścią projektu są ławki wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego od bramy szkoły do głównego wejścia. Posiadany projekt wymaga pewnej modyfikacji, ale pomysł ustawienia ławek odpowiada na potrzeby społeczności. Ławki poprawią estetykę wejścia, służyć będą wygodzie np. rodziców oczekujących na dzieci, lokalnej społeczności, w tym dzieci i młodzieży jako miejsce integracji.

Ponieważ ławka będzie służyć wielu różnych grupom, w tym dzieciom, będzie widoczna w przestrzeni publicznej można pokusić się o nietypowy mebel miejski, który będzie wyróżniał się formą, walorami estetycznymi i użytkowymi (np. można na takim meblu się usiąść, rozciągnąć, zwinąć w kłębek, usiąść nieco wyżej, wejść na konstrukcję itd.

Projektując ławki i ich ustawienie należy uwzględnić miejsca dla rowerów obecnie parkujących wzdłuż drogi wejściowej do szkoły.

Ławki powinny tworzyć zestaw. Liczba przewidywanych ławek ok 42, długość ławki ok. 180cm. Z punktu wygody użytkowników część ławek musi posiadać możliwość oparcia się. Część ławek powinna posiadać możliwość korzystania z niej z obu stron. Materiał: drewno (ewentualnie ze stalowym stelażem).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W chwili obecnej przed szkołą ani w jej najbliższym otoczeniu nie ma żadnych ławek ani siedzisk. Rodzice, goście, oraz dzieci i młodzież szkolna zmuszona jest do spędzania czasu/ oczekiwania na stojąco lub do szybkiego opuszczenia tego terenu. Postawienie ławek zachęcałoby całą społeczność do większej integracji, spędzania ze sobą czasu, lepszego poznania się. Byłoby wygodą dla rodziców czy opiekunów oczekujących na dzieci, poprawiłoby też estetykę wejścia do szkoły.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt - 5 000 zł

Wykonanie i montaż ławki/ ławek - 10 6 000 tys. zł

Koszt tabliczek informacyjnych dot. realizacji projektu w ramach budżetu partycypacyjnego – 1700,00 zł

podczas wstępnego rozeznania rynku ustaliłam, że koszt standardowej ławki waha się of 500 do 2000 zł. Ławki wykonane wg oryginalnego projektu (w w/w wymiarach), z dobrych materiałów są w cenie od 2000 zł do 4 000 zł za sztukę wraz z projektem.


Całkowity koszt projektu: 15 12 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja - 100 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki

  • ławka uiliuili.jpg
  • ławki przy SP330.jpg