Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 22:23:21
Powrót do projektu

Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci

status: Zgłoszony


Treningi piłkarskie łączące rozwój fizyczny, społeczny i intelektualny. Wzbogacone wiedzą na temat prawidłowego żywienia. Uzupełnione profesjonalnymi testami sprawnościowymi. Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy pod względem wiekowym, aby zwiększyć atrakcyjność zajęć oraz zmaksymalizować ich efekty końcowe.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.938234180212
szerokość geograficzna: 52.2896662791344

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Wrzeciono 9

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Wrzeciono 9, Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany do dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Warszawy. Treningi odbywają się na sali sportowej (lub na boisku w sezonie letnim) w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Wrzeciono 9. Limit miejsc: 40-50 dzieci (4 grupy). W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone przez realizatora projektu na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych w ciągu roku szkolnego od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Podział na cztery grupy wiekowe, np. klasy 0-1, 2-3, 4-5, 6-7-8. Każda grupa uczęszcza na zajęcia jeden raz w tygodniu. Zestaw ćwiczeń, gier i zabaw ogólnorozwojowych dostosowany do różnych przedziałów wiekowych z przewagą piłki nożnej. Zajęcia prowadzone przy użyciu różnorodnego sprzętu sportowego udostępnianego z zasobów własnych trenera, np. piłki, przenośne małe bramki dla młodszych grup wiekowych, przybory do gier.Dodatkowo projekt zakłada zakup sprzętu do pomiaru szybkość biegu piłkarza w połączeniu z szybkością jego reakcji. Sprzęt niezbędny do realizacji projektu.

Opis sprzętu: system ośmiu fotokomórek w formie dysków ledowych do zawieszenia na tyczkach treningowych (oraz na ścianie lub podłodze) do pomiaru i zwiększania szybkość biegu i zwinności piłkarza w połączeniu ze skracaniem czasu reakcji. Do poprawiania spostrzegawczości, refleksu, podnoszenia wytrzymałości i koordynacji. Do przygotowania specyficznych protokołów treningowych (dla pojedynczej osoby, jeden na jeden, lub współzawodnictwo pomiędzy grupami). Monitor z oprogramowaniem do trzymania w ręku. Urządzenie niewrażliwe na upadki. Osiem tyczek treningowych do zamontowania na nich fotokomórek w formie dysków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wdrażanie dzieci do regularnej aktywności fizycznej, dbanie o zdrowy styl życia.

Nabycie nowych umiejętności piłkarskich: rozwój zdolności kontrolowania piłki, techniki i koordynacji ruchowej, wiedzy o przepisach piłki nożnej.

Doskonalenie dyscypliny, nauki współpracy w grupie i zasad fair play.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Instruktaż trenera - wynagrodzenie: 80 65 zł x 132 152 zajęć ( 33 tygodnie 38 tyg x 2 grupy jednego dnia , x 2 grupy gr drugiego dnia) = 10 5609 880,00 zł

Koordynator : 10 miesięcy x 700 zł = 7 000,00 - wynagrodzenie: liczba godzin 40 x 65 zł/godz. = 2 600,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ok.19% od 12480 zł.) = 2 371,20 zł

Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. = 800 zł

Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) = 800 zł

Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) = 900

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu: 19 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 37 460251,00 20

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki