Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2017-05-08 10:00:08
Powrót do projektu

Lodowisko - Rembertów 2018

status: Zgłoszony


Projekt zakłada popularyzację zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej poprzez udostępnienie lodowiska wraz z jego pełnym zapleczem w okresie styczeń-marzec 2018 r. Z lodowiska będą mogli korzystać mieszkańcy Rembertowa, w tym uczniowie rembertowskich szkół w ramach lekcji W-F, zajęć dodatkowych, zajęć podczas akcji "Zima w mieście".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.154649555683115642786026001
szerokość geograficzna: 52.26057422864412631868677328

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Działka 18/9 położona przy skrzyżowaniu ul. Kordiana i ul. Strażackiej Szkoła Podstawowa nr 217, ul. Paderewskiego 45

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa Nr 217


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Lodowisko będzie udostępnione w okresie styczeń-marzec 2018 w określonych godzinach (np. 8:00-21:00) 7 dni w tygodniu dla mieszkańców indywidualnych oraz zorganizowanych grup szkolnych.

Grupy szkolne będą mogły korzystać w godzinach lekcyjnych. Zainteresowane szkoły będą zgłaszać swoją chęć poprowadzenia zajęć na lodowisku do koordynatora lodowiska. Uczniowie na lodowisku będą pozostawać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Lodowisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Rembertowa w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy.

Zasady rezerwacji, funkcjonowania i bezpiecznego korzystania z lodowiska określi przygotowany Regulamin.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wynajęcie i rozstawienie na asfaltowym boisku przy ul. Kordiana lodowiska syntetycznego o powierzchni 400 m2 wraz z niezbędnym wyposażeniem (opisane poniżej).

Lodowisko będzie udostępnione w okresie styczeń-marzec 2018 dla wszystkich mieszkańców Rembertowa. W określonych godzinach pierwszeństwo korzystania będą miały zorganizowane grupy uczniów z rembertowskich szkół realizując zajęcia W-F, zajęcia dodatkowe oraz zajęcia w czasie ferii zimowych w ramach programu "Zima w mieście".

Opiekę nad lodowiskiem będą sprawowały kompetentne osoby, do zadań których będzie należało zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu m.in.: otwieranie/zamykanie lodowiska; czyszczenie tafli; udostępnianie kasków i łyżew; ostrzenie łyżew; ustalanie grafiku; przestrzeganie regulaminu.

Części składowe oraz niezbędne wyposażenie lodowiska:

1. Panele syntetyczne o łącznej powierzchni 400 m2, typ łączenia Puzzle 3D, czwarta generacja, zapewniające samo-smarowność powierzchni łyżwiarskiej, przeznaczone do każdej formy jazdy na łyżwach.

2. Bandy lodowiska o wysokości 1,2 m wykonane na spawanej ramie stalowej ocynkowanej ogniowo z zabudowaniem płyt polietylenowych PE HD. Bandy wyposażone w dwie bramki o szerokości 1 m otwierane na zewnątrz.

3. System wypożyczenia łyżew, tj. kontener, szafki, min. 120 par łyżew różnego rozmiaru, maszyna do ostrzenia łyżew, kaski ochronne.

4. Gumowy chodnik o gr. min 8mm umożliwiający bezpieczne przejście od miejsca zmiany obuwia do bramki lodowiska.

5. Maszyna do czyszczenia powierzchni lodowiska oraz środki chemiczne do mycia i konserwacji.

6. Podbudowa lodowiska.

7. Ławki do zmiany obuwia, wieszaki.

8. Przenośna toaleta z umywalką.

Projekt zakłada wykorzystanie bezpiecznych rozwiązań, spełniających dopuszczalne normy, a przy tym ekologicznych oraz ekonomicznych, nie generujących wysokich kosztów utrzymania w okresie eksploatacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Lodowisko będzie przestrzenią, która wzbogaci i uatrakcyjni ofertę Dzielnicy o zajęcia sprzyjające rozwojowi ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej, pomoże mieszkańcom w nabyciu nowych umiejętności, doskonaleniu już posiadanych, da szansę samorealizacji, próbę oceny własnych możliwości.

Dla uczniów będzie znakomitą alternatywą miejsca prowadzenia lekcji W-F w okresie zimy (SP217 ma do swojej dyspozycji niepełnowymiarową salę gimnastyczną oraz małą salę do ćwiczeń, co szczególnie w sezonie zimowym nie jest wystarczające dla tak dużej szkoły).

Lodowisko będzie również miejscem spotkań i aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców Rembertowa, których z roku na rok przybywa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowicie wyposażone syntetyczne lodowisko o pow. 400 m2 – 320 000 zł
Całkowity koszt projektu: 320 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki