Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-01-27 10:07:27
Powrót do projektu

NOWE DRZEWA PRZY ULICY SADY ŻOLIBORSKIE

Nowe drzewa przy ulicy Sady Żoliborskie

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przebudowę zatoki parkingowej na długości całego budynku Sady Żoliborskie 9 i posadzenie w tym miejscu drzew i krzewów ozdobnych.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Sady Żoliborskie 9

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar objęty modernizacją obejmuje całą długość budynku Sady Żoliborskie 9


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekty ogólnodostępny, realizowany w przestrzeni otwartej dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przebudowę zatoki parkingowej na długości całego budynku Sady Żoliborskie 9 i posadzenie w tym miejscu drzew i krzewów ozdobnych. Założeniem projektu jest przywrócenie stanu zieleni z przed okresu wybudowania zatoki parkingowej, poszerzonej o dodatkowe drzewa i krzewy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu przywrócenie oryginalnego wyglądu okolicy Sady Żoliborskie, poprawę estetyki przestrzennej, zmniejszenie hałasu i spalin, poprawa jakości życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Urządzenie trawnika z siewu 80/100 metrów kwadratowych, kwota 2200.

Posadzenie żywopłotu jednorzędowego z roczną pielęgnacją 20 MB, kwota 4600.

Posadzenie drzewa wraz z 3 letnią pielęgnacją, obwód pnia 14-16 cm, szt 2, kwota 2400.


Całkowity koszt projektu: 9 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki