Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-04-05 08:58:05
Powrót do projektu

PLAC ZABAW ZE STREFĄ SPORTOWĄ DLA DZIECI W SP 110

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt dotyczy wybudowania nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw ze strefą sportową przeznaczonego dla dzieci.

Około 250m2 terenu zostanie pokryte nawierzchnią amortyzującą upadki, na niej zostanie zamontowany nowoczesny zestaw zabawowo-sportowy, skałka wspinaczkowa, równoważnie, drabinki, itp.

Około 60m2 zostanie wyżwirowane i ustawione piłkarzyki zewnętrzne oraz duży stół z siedziskami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9938859939575
szerokość geograficzna: 52.34017694065

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 110, ul. Bohaterów 41, Warszawa - w miejscu istniejącego placu zabaw z drabinkami drewnianymi.

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie rekreacyjno-sportowym Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw ze strefą sportową zostanie zlokalizowany na terenie publicznej szkoły podstawowej, która udostępnia ogółowi mieszkańców Warszawy zarówno boiska jak i tereny rekreacyjne na podstawie regulaminów korzystania z obiektu.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw ze strefą sportową przeznaczonego dla dzieci z białołęckich szkół podstawowych.

Do tego celu zostanie wykorzystana część terenu rekreacyjno-sportowego Szkoły Podstawowej nr 110, w miejscu na którym aktualnie znajduje się zniszczony plac zabaw z drewnianymi urządzeniami zabawowymi.

Około 250m2 tego terenu zostanie pokryte nawierzchnią amortyzującą o wysokim współczynniku amortyzacji upadków. Tam zostaną zamontowane bezpieczne urządzenia zabawowe, które cieszą się wśród dzieci ze szkół podstawowych największym powodzeniem, np.:

- zestaw zabawowo-sportowy z elementami do podciągania, utrzymywania równowagi, ćwiczeń zręcznościowych i siłowych;

- skałka wspinaczkowa w postaci bryły imitującej górkę z uchwytami do wspinaczki,

- karuzele jednoosobowe typu "bączek" - prosta i/lub pochyła

- karuzela okrągła typu "motylek"

- drążek schodkowy do fikołków,

- most linowy z talerzykami,

- równoważnia ruchoma, itp.

(przykładowe zdjęcia urządzeń w załączniku)

Planuje się, że około 60m2 spośród 90m2 terenu zielonego (obecnie całkowicie wydeptanego przez dzieci) znajdującego się pomiędzy placykiem dla oddziału przedszkolnego a nowym placem zabaw zostanie wyżwirowane i ustawione piłkarzyki zewnętrzne wraz z dużym okrągłym stołem z 8 siedziskami pokrytymi drewnem.

Autorkom projektu zależy, aby zamontowane urządzenia były solidne i wysokiej jakości, aby posłużyły aktywnym dzieciom przez wiele lat.

W ramach projektu zostanie także odnowiony i uporządkowany teren zielony przylegający bezpośrednio do inwestycji, np. na pasie zieleni, wzdłuż ogrodzenia, na tyłach powstającego placu zabaw zostaną nasadzone krzewy (szpaler krzewów TUJA SZMARAGD), wysypana nowa ziemia i posiana trawa (odmiana odporna na deptanie). Teren zielony w okolicach wyżwirowań także zostanie oddzielony cienkimi krawężnikami i odnowiony wg wskazówek i planu projektanta, wyznaczone miejsca będą wysypane korą.

Zakłada się, że istniejąca zieleń zostanie dostosowana do potrzeb projektu, np. usunięte zostaną niektóre krzewy i osłabione drzewa oraz zostaną podcięte przeszkadzające gałęzie dużych drzew, itp.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wybudowanie bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci w wieku szkolnym jest w tym rejonie bardzo potrzebne, głównie z uwagi na niedobór podobnych miejsc w pobliżu. Beneficjentami inwestycji będą głównie dzieci z SP110, które obecnie najbardziej cierpią z powodu braku dostępu do urządzeń zabawowych, gdyż istniejący plac zabaw dyrekcja SP110 wyłączyła z użytkowania w roku 2016 z uwagi na zły stan techniczny. W okolicy powstają i są zasiedlane nowe osiedla, gwałtownie przybywa dzieci w wieku szkolnym, a brakuje dla nich bezpiecznych i nowoczesnych miejsc do zabaw. Autorki mają nadzieję, że ta inwestycja zaspokoi w jakimś stopniu rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- usunięcie i utylizacja istniejącego placu zabaw - 4 000 zł; - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 4 000 zł; - nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadki wraz z podbudową i montażem- 100 000 zł; - nawierzchnia żwirowa i krawężniki - 8 000 zł; - zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych - 112 000 zł (w tym: zestaw zabawowo-sportowy 38000zł, duża skałka wspinaczkowa w kształcie górki o wys. ok. 1,7m 34000zł, karuzela typu "Bączek" 2 szt 8000zł, most linowy z talerzykami 5000zł, drążek schodkowy do fikołków 3000zł, karuzela okrągła typu "Motylek" 6000zł, równoważnia na sprężynach 4000zł, piłkarzyki 6000zł, stolik duży okrągły z 8 siedziskami 8000zł); montaż urządzeń - 5 000 zł ;zakup i montaż tablicy z regulaminem, koszy na śmieci - 1 300 zł; nadzór inwestorski - 1 800 zł; tabliczka informacyjna - 40 zł

Autorki proszą, aby projektant wybrał firmę, która zapewni solidny montaż i dostawę urządzeń wysokiej jakości odporne na upływ czasu i wysoką aktywność dzieci.


Całkowity koszt projektu: 236 140,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji i bieżących remontów (po zakończeniu okresu gwarancyjnego) około 5000zł rocznie, pielęgnacja zieleni 1000zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

  • Stan obecny 21-01-2017.pdf
  • Przykładowe urządzenia zabawowe.pdf
  • Zagosp. terenu.pdf
  • Nasadzenia.pdf