slacek - zmiany z 2017-01-29 14:50:29
Powrót do projektu

BEZPIECZNA DROGA

status: Zgłoszony


uporządkowanie ciągu komunikacyjnego dla pieszych w sąsiedztwie: ulicy Czechowa / ciągu pieszo-jezdnego do części osiedla Wawrzyszew Nowy / otoczenia kościoła pw. Św. Marii Magdaleny (nowy budynek)

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9282898902893
szerokość geograficzna: 52.2810702052729

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ulica Czechowa

Istotne informacje o lokalizacji

jest to niewielki fragment terenu wzdłuż ulicy Czechowa u zbiegu działki parafialnej i osiedla WSM Wawrzyszew Nowy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

jest to teren ogólnodostępny, choć obecnie korzystanie z niego jest utrudnione ze względu na brak jakiegokolwiek zagospodarowania tego skrawka i jednocześnie ograniczenia z jednej strony fragmentem parkanu.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania tego fragmentu terenu (około 20 m kw) jako ciągu komunikacyjnego dla pieszych. Byłaby to naturalna kontynuacja chodnika (znajdującego się przy kościele) wzdłuż działki parafialnej od skrzyżowania ulicy Czechowa i Wólczyńskiej do drogi wewnętrznej (osiedlowej) dla nowej części osiedla Wawrzyszew Nowy (budynki Sokratesa i Petofiego).

Zakres projektu: likwidacja części ogrodzenia (2 przęsła), wyburzenie filaru dawnej bramy wjazdowej; ułożenie kostki brukowej (kontynuacja chodnika) i umieszczenie słupków ograniczających parkowanie na tym fragmencie chodnika; oznakowanie - umieszczenie znaków na słupie latarni: zakaz postoju (obecnie), "strefa zamieszkania" oraz umieszczenie lustra drogowego (dla wyjeżdżających z osiedla)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

obecnie mieszkańcy budynków Sokratesa 2,4,6, 2a,2b oraz części budynków PetÖfiego korzystając z drogi lokalnej (ciągu pieszo-jezdnego) wychodzą bezpośrednio na ulicę Czechowa ponieważ z żadnej strony nie mają dostępu do chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wyburzenie części dawnego ogrodzenia (filaru dawnej bramy), demontaż dwóch przęseł - 2000,-

uporządkowanie terenu i przygotowanie pod wyłożenie kostką brukową - 3000,-

ułożenie kostki brukowej (domino, betonowej ?) - kontynuacja nawierzchni - około 15 m kw - (40+30)x15 = ok. 1050,-

ułożenie nowego krawężnika (lub wykorzystanie obecnego?) - 6 x (35+20) = ok. 330,-

zamontowanie 2-3 słupków ograniczających parkowanie (słupki parkingowe lub żeliwne) - 3x350 = 1050,-

zakup i montaż lustra drogowego (od strony ciągu pieszo-jezdnego) - około 900,-

zakup i montaż znaku drogowego "strefa zamieszkania" - około 120,-

wylanie asfaltu lub betonu na pozostały fragment terenu - około 5 m kw (lub całość w kostce) - około: 500 - 1000,-


Całkowity koszt projektu: 9 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • foto miejsca.pdf
  • lokalizacja.pdf
  • projekt-widok.pdf