slacek - zmiany z 2017-04-26 09:57:26
Powrót do projektu

Bezpieczna droga

status: Zgłoszony


Uporządkowanie ciągu komunikacyjnego dla pieszych w sąsiedztwie ulicy Czechowa, ciągu pieszo-jezdnego do części osiedla Wawrzyszew Nowy , oraz otoczenia kościoła pw. Św. Marii Magdaleny (nowy budynek).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9282898902893
szerokość geograficzna: 52.2810702052729

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ulica ul. Czechowa

Istotne informacje o lokalizacji

Jest to niewielki fragment terenu wzdłuż ulicy Czechowa u zbiegu działki parafialnej i osiedla WSM Wawrzyszew Nowy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jest to teren ogólnodostępny, choć obecnie korzystanie z niego jest utrudnione ze względu na brak jakiegokolwiek zagospodarowania tego skrawka i jednocześnie ograniczenia z jednej strony fragmentem parkanu.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania tego fragmentu terenu (około 20 m kw) jako ciągu komunikacyjnego dla pieszych. Byłaby to naturalna kontynuacja chodnika (znajdującego się przy kościele) wzdłuż działki parafialnej od skrzyżowania ulicy Czechowa i Wólczyńskiej do drogi wewnętrznej (osiedlowej) dla nowej części osiedla Wawrzyszew Nowy (budynki Sokratesa i Petofiego). Zakres projektu: likwidacja części ogrodzenia (2 przęsła); ułożenie kostki brukowej (kontynuacja chodnika) i umieszczenie słupków ograniczających parkowanie na tym fragmencie chodnika; oznakowanie - umieszczenie znaków na słupie latarni: zakaz postoju (obecnie), "strefa zamieszkania" oraz umieszczenie lustra drogowego (dla wyjeżdżających z osiedla).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie mieszkańcy budynków Sokratesa 2,4,6, 2a, 2b oraz części budynków Petofiego korzystając z drogi lokalnej (ciągu pieszo-jezdnego) wychodzą bezpośrednio na ulicę Czechowa, ponieważ z żadnej strony nie mają dostępu do chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- demontaż dwóch przęseł - 2 000,00 zł

- uporządkowanie terenu i przygotowanie pod wyłożenie kostką brukową - 3 000,00 zł

- ułożenie kostki brukowej (domino, betonowej ?) - kontynuacja nawierzchni - około 15 30 m kw - (40+30)x15 = ok. 1 0503 000,00 zł

- ułożenie nowego krawężnika (lub wykorzystanie obecnego?) - 6 x (35+20) = ok. 330700,00 zł

- zamontowanie 2-3 słupków ograniczających parkowanie (słupki parkingowe lub żeliwne) - 3x350 = 1 050 zł

- zakup i montaż lustra drogowego (od strony ciągu pieszo-jezdnego) - około 900,00 zł

- zakup i montaż znaku drogowego "strefa zamieszkania" - około 120,00 zł

- wylanie asfaltu lub betonu na pozostały fragment terenu - około 5 m kw (lub całość w kostce) - około: 500,00 - 1 000,00 zł

- wymiana podbudowy i korytowania pod kostkę

- koszty nowego oznakowania

- koszty montażu dodatkowych słupków zabezpieczj


Całkowity koszt projektu: 9 50020 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • foto miejsca.pdf
  • lokalizacja.pdf
  • projekt-widok.pdf
  • aktualne foto miejsca i lokalizacja.docx
  • działki ewidencyjne.docx