Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 11:50:21
Powrót do projektu

Nowa Zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi 2

status: Zgłoszony


Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z II edycji Budżetu Partycypacyjnego, w ramach którego posadzono nową roślinność na przedwojennym obszarze Nowej Pragi. Tegoroczny pomysł obejmuje montaż i naprawę ogrodzeń zieleńców, zakup mat słomianych wielorazowego użytku do ochrony istniejącej zieleni przed solą oraz nowe nasadzenia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0402131080627440402131080627
szerokość geograficzna: 52.26050111807799260501118078

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

11 listopada Czynszowa, Inżynierska, Konopacka, Kowelska, Kowieńska, Strzelecka, Środkowa , Czynszowa

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrane ulice przedwojennego obszaru Nowej Pragi


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zawsze i dla wszystkich dostępny.


Pełny opis projektu

W 2016 roku na obszarze przedwojennej Nowej Pragi pojawiło się sporo zieleni – krzewów i drzew. Nowe rośliny to radość dla oczu, ale też konieczność stałej troski o nie. Celem niniejszego projektu jest więc przede wszystkim zapewnienie tej roślinności długiej i bujnej egzystencji. Stąd oprócz tradycyjnych ogrodzeń, planowany jest też zakup mat słomianych wielokrotnego użytku, które skutecznie chronią roślin przed niszczącym działaniem soli. Pojawią się też nowe nasadzenia. Jak wspomniano, projekt jest W związku z tym projekt obejmuje trzy główne cele:

- zabezpieczenie istniejącej roślinności (płotki oraz wielosezonowe maty słomiane)

- realizacja kolejnych nasadzeń (drzewa oraz krzewy)

- rewitalizacja gleby w misach drzewnych na ul. Konopackiej (11 sztuk)Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z II edycji Budżetu Partycypacyjnego, w ramach którego posadzono nową roślinność na przedwojennym obszarze Nowej Pragi (ul. Konopacka, Zaokopowa, Środkowa, Strzelecka, Kowelska, Czynszowa). Ponieważ część roślinności rośnie na nieogrodzonych trawnikach, w tej edycji środki zostaną skierowane przede wszystkim na zabezpieczenie istniejącej zieleni: skupiamy się nie tylko na nowych nasadzeniach (drzewa i krzewy), ale także na zabezpieczeniu istniejącej zieleni poprzez montaż lub naprawę ogrodzeń oraz zakup mat słomianych, które ochronią rośliny przed szkodliwym działaniem soli stosowanej w zimie. Planowane są też nowe nasadzenia na ul. Inżynierskiej, Kowieńskiej oraz 11 Listopada (mini – skwery u wylotu Konopackiej). Konkretne działania obejmą.Działania szczegółowe:

- ogrodzenie solidnymi, a zarazem estetycznymi płotkami posadzonej w 2016 r. roślinności na ulicach: CzynszowaCzynszowej, KowelskaKowelskiej, Kowieńska, Strzelecka, Środkowa; - uzupełnienie ogrodzenia pasów zieleni na ul. Inżynierskiej oraz u zbiegu ul. 11 listopada i ul. Konopackiej (w sąsiedztwie zabytkowej stacji trafo); - posadzenie 5 drzew, kęp krzewów/traw ozdobnych i zasianie nowej trawy u zbiegu ul. 11 listopada i ul. Konopackiej; - posadzenie roślinności cieniolubnej na trawnikach na ul. InżynierskiejKowieńskiej, Strzeleckiej i Środkowej;

- ogrodzenie drzew na ul. Konopackiej (odcinek między ul. Stalową a ul. 11 Listopada);

- rewitalizacja mis drzewnych na ul. Konopackiej (9 drzew na odcinku między Stalową a 11 Listopada) poprzez powiększenie mis, wymianę podłoża, założenie systemów nawadniająco – napowietrzających;

- posadzenie 7 nowych drzew na ul. Konopackiej (utworzenie 5 nowych mis drzewnych oraz wymiana 2 uschniętych drzew)

- posadzenie 3 drzew na ul. Kowieńskiej (odcinek między ul. Kowelską a ul. Szwedzką, nieopodal SP nr 127) oraz roślin okrywowych, a także uzupełnienie ogrodzenia;

- zakup mat słomianych, które zabezpieczą w/w pasy zieleni przed szkodliwym działaniem soli w zimie.Konkretne gatunki roślin zostaną uzgodnione ze stosownymi jednostkami miejskimi. Sugerowane są rośliny odporne na ciężkie warunki miejskie, wieloletnie, szybko rosnące, okrywowe, także trawy ozdobne (np. Przykładowo: winobluszcz, bodziszek, miskanty, trzmielina coloratus, forsycja etc. )Gatunki drzew również zostaną wybrane w konsultacji z odpowiednimi jednostkami miejskimi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zaniedbana przestrzeń publiczna to jeden z ważniejszych problemów obszaru najstarszej części Nowej Pragi. Poprawa estetyki okolicy poprzez jej zazielenienie pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców i wzmocni więź z najbliższą okolicąNa etapie projektowania dzielnicy zieleń została tu wkomponowana w bardzo ograniczonym zakresie – brakuje pasów zieleni, a te istniejące wymagają naprawy i pielęgnacji. Zadbana, zielona dzielnica to duma mieszkańców i miła niespodzianka dla przyjezdnych. Rośliny w mieście przyczyniają się ponadto do oczyszczania powietrza, redukcji hałasu, ocieniają, przyciągają pożyteczne owady . Niwelują i dają schronienie ptakom. Co więcej, niwelują efekt „wysp ciepła”, który jest szczególnie uciążliwy w lecie. Praska roślinność potrzebuje latem. Wreszcie, usytuowanie pasów zieleni w bliskim sąsiedztwie jezdni wymaga solidnej ochrony przed samochodami oraz solą stosowaną w zimie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ogrodzenie trawników i drzew: 73 000 : 75 000 zł

Rewitalizacja mis drzewnych: 11 000 zł

Utworzenie 5 mis drzewnych: 5000

Zakup mat słomianych: 27 000 zł

Zakup, posadzenie i pielęgnacja 5 10 drzew: 9 20 000 zł

Zakup krzewów/traw, ziemi, wykonanie nasadzeń: 41 000 zł Łączny koszt

Wykonanie projektu: 150 10 000 zł


Całkowity koszt projektu: 150 189 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Podlewanie roślin, przycinanie, sprzątanie terenu, konserwacja mat słomianych.


Całkowity koszt eksploatacji: 50 80 000,00 zł

Załączniki