Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-02-23 12:02:59
Powrót do projektu
"

Podwórko otwarte na świat " - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97

status: ZgłoszonyWybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski


Przywrócenie dawnej świetności terenu. Do dziś, starsi mieszkańcy wspominają lata, kiedy podwórko tętniło życiem. Było miejscem spotkań i rozmów seniorów, do wieczora słychać było śmiech dzieci, a zabawom na trzepaku nie było końca. Spotkania międzypokoleniowe były codziennością, z której czerpały obie strony. Wierzymy, że to znów jest możliwe.

Lokalizacja na mapie


Terminy spotkań


Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Marymoncka 93/97, róg ul. Twardowskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr 4, obręb 70504


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren którego dotyczy projekt jest terenem ogólnodostępnym, znajdującym się na wysokości ul. Marymonckiej 93/97. Teren nie jest zamykany. Dostęp do terenu od ulicy Marymonckiej i ulicy Twardowskiej.


Pełny opis projektu

"Podwórko otwarte na świat" zakłada stworzenie przestrzeni wspólnej dla dzieci i dorosłych w różnym wieku. Mamy nadzieję, ze przyjazna przestrzeń pomoże w otwarciu się na świat i innych ludzi. Projekt przewiduje: montaż ławek parkowych, tradycyjnych przyrządów do ćwiczeń na świeżym powietrzu np. metalowe drabinki. Rekultywację trawnika do zabaw i gier ruchowych, zamontowanie koszy na śmieci, nasadzenie zieleni oraz ustawienie stojaków na rowery.

"Podwórko otwarte na świat" ma pokazać, że w dzisiejszych czasach dzieci nadal potrafią się dobrze bawić bez Internetu, komputerów i smartfonów. A do zabawy wystarczy podwórko, drabinka i trzepak. I nikt nie będzie narzekał, że się nudzi.

Na etapie weryfikacji ustalono, że jeśli Zakład Gospodarowania Nieruchomościami przeprowadzi w 2017 roku planowaną rekultywację terenu podwórka, to koszty realizacji opisanego projektu w 2018 roku zostaną odpowiednio pomniejszone.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw młodego pokolenia. Zaniedbany i opuszczony teren, niegdyś tętniący życiem, pozwoli powrócić do dawnej tradycji spotkań. Obecnie miejsce jest niedostosowane do potrzeb społeczności, a także niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Są tam nierówności, kawałki szkła, brakuje trawnika, a w sezonie letnim są również wysokie chwasty. Rewitalizacja da możliwość spędzania czasu na powietrzu, zabawę ruchową, a także rozwijanie postaw społecznych, których młode pokolenie nie ma szansy rozwinąć przed komputerem czy telewizorem. Projekt jest odpowiedzą na potrzeby seniorów, którzy potrzebują możliwości spędzenia czasu na powietrzu niedaleko miejsca zamieszkania. Atutem jest również poprawa wyglądu okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt wykonawczy zagospodarowania i inwentaryzacja stanu istniejącego – ok. 3500,00 zł

Montaż ławek parkowych (4 szt.) – 5000,00 zł

Montaż tradycyjnych drabinek do ćwiczeń (3 szt.) – 3000,00 zł

Urządzenie do ćwiczeń podwójne (biegacz+orbitrek) – 7000,00 zł

Rekultywacja trawnika do zabaw i gier ruchowych (wraz z materiałem: przekopanie, wyrównanie, siew, nawożenie, trawa, torf i rozsyp) (ok. 800 m2) – 40000,00 zł

Zamontowanie koszy na śmieci (4 szt. 50l + kosz na psie odchody) – 3500,00 zł

Nasadzenie zieleni (krzewy) – 4000,00 zł

Ustawienie stojaków na rowery (2 szt.) - 1600,00 zł


Całkowity koszt projektu: 67 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni – ok. 300 zł miesięcznie


Całkowity koszt eksploatacji: 3 600,00 zł

Załączniki