Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-01 10:30:01
Powrót do projektu

Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zasianie łąki kwietnej, postawienie hotelu dla owadów oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców przez ogrodzenie łąki barierką trawnikową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9272827208042
szerokość geograficzna: 52.1960158445157

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Obszar zieleni pomiędzy dwiema nitkami ul. Łopuszańskiej, naprzeciw przystanku Łopuszańska 04

Istotne informacje o lokalizacji

Trójkąt zieleni pomiędzy dwiema nitkami ulicy Łopuszańskiej, przy skrzyżowaniu z Al.Jerozolimskimi, naprzeciw przystanku Łopuszańska 04 (aut. 187, 517, 189, 401), w miejscu obecnego trawnika. ZDJĘCIA 1,2,3.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Łąka kwietna będzie ogólnodostępna, ponieważ znajdzie się w przestrzeni miejskiej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu dotyczyć będzie wszystkich osób poruszających się pieszo lub pojazdami ulicą Łopuszańską w kierunku Kleszczowej.


Pełny opis projektu

1. Zasianie łąki kwietnej, która będzie cieszyć oczy mieszkańców, poprawi estetykę okolicy oraz będzie domem dla owadów, które odgrywają ważną rolę w miejskim ekosystemie. (Łąka powinna zostać zasiana tak, aby nie zniszczyć obecnie tam kwitnących krokusów. Wiosną tego roku wykonam zdjęcia, by wskazać ich dokładną lokalizację).

2. Tablica informująca o roślinach zasianych na łące będzie miała funkcję informacyjną oraz edukacyjną.

3. Hotel dla owadów zapewni im schronienie, a kwiatom na łące - zapylaczy, bez których nie mogą istnieć rośliny.

4. Bariera grodząca łąkę od strony przystanku Łopuszańska 04 zapobiegać będzie - notorycznemu w tej chwili- przechodzeniu przez jezdnię osób wysiadających z autobusów na tym przystanku. Osoby te, zamiast skorzystać z przejścia dla pieszych ( 60 kroków od przystanku), przechodzą przez jezdnię przy przystanku, potem idą przez trawnik. Stanowi to zagrożenie dla nich samych, oraz dla kierowców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Miasto jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a łąki kwietne to miejsca, które pozwalają nam obcować z nimi. Uwrażliwiają na piękno przyrody, poprawiają nastrój, stanowią estetyczną i zdrową alternatywę dla wszechobecnego betonu. Zabezpieczają ziemię przed rozmywaniem nie pozwalając na powstawanie kałuż i błota. Ograniczają także poziom smogu w mieście poprzez zmniejszenie pylenia z gruntu. Łąka kwietna jest więc w pełni uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników.

Hotel dla owadów zapewni im schronienie.

Tablice informacyjne to element edukacji o ochronie przyrody.

Bariera poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łąka kwiatowa: 100m2 - 5000 zł (wg "Ile kosztuje miasto")

Tablica informacyjna: mosiężna, wkopana, projekt oraz wykonanie, z zabezpieczeniem przed grafitti - 2500 zł (wg projektu zrealizowanego w roku 2016 w dzielnicy Ursynów)

Hotel dla owadów: 550 zł (wg "Ile kosztuje miasto")

Bariera trawnika: wysokość 50 cm, długość 15 metrów - 3500 zł. (Oszacowanie własne. Cena jednej bariery o wys. 50 cm i długości 150 cm to 150 zł, zakładam koszt instalacji na maksymalnie 2000 zł, poproszę o weryfikację Urząd Dzielnicy - na etapie weryfikacji projektów.)


Całkowity koszt projektu: 11 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszenie łąki - 500 zł rocznie. W tym samym miejscu jest już od kilku lat trawnik, koszty pielęgnacji są więc już ponoszone, nie będzie to koszt dodatkowy.

Podlewanie z dowozem wody - 50 zł/ 100 m2, 10 razy w roku - 500 zł.

W razie zniszczenia tablicy- czyszczenie z graffiti - 30zł/ m2 - dwa razy w roku - 60 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 060,00 zł

Załączniki

  • bp (1).jpg
  • bp (3).jpg
  • bp (4).jpg