ijablonowska - zmiany z 2017-01-27 10:26:27
Powrót do projektu

BEZPŁATNE ZAJĘCIA FITNESS "FIT TO NIE MIT"

status: Zgłoszony


BEZPŁATNE ZAJĘCIA FITNESS DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW URSUSA. ZAKUP NIEZBĘDNYCH PRZYRZĄDÓW DO ĆWICZEŃ .

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

SZKOŁA PODSTAWOWA UL.KONIŃSKA 2 ORAZ MUSZLA KONCERTOWA W PARKU CZECHOWICKIM Dom Kultury Kolorowa, ul. Sosnkowskiego 16

Istotne informacje o lokalizacji

ZAJĘCIA MAJĄ BYĆ PROWADZONE W FILII SZKOŁY NR 4 PRZY UL. KONIŃSKIEJ 2 NA SALI GIMNASTYCZNEJ W OKRESIE OD 02.01-2018 DO 31.03.2018 ORAZ OD 01.10.2018 DO 31.12.2018 ( Z WYŁĄCZENIEM PRZERW KIEDY NIE PRACUJE SZKOŁA )

W POZOSTAŁYM OKRESIE ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU CZECHOWICKIM.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

TRENINGI BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ 5 RAZY W TYGODNIU W GODZINACH WIECZORNYCH.

Z ZAJĘĆ MOGĄ KORZYSTAĆ WSZYSCY ZAINTERESOWANI CHĘCIĄ POPRAWIENIA KONDYCJI,SPRAWNOŚCI,FIGURY I ZADBANIA O RUCH FIZYCZNY.

MILE WIDZIANE NA ZAJĘCIACH RODZICE Z DZIEĆMI, ZWŁASZCZA JEŚLI NA TEN CZAS NIE MAJĄ INNEJ OPIEKI NAD NIMI.

DLA UCZESTNIKÓW NIE MA OGRANICZEŃ WIEKOWYCH ORAZ PODZIAŁU NA PŁEĆ.


Pełny opis projektu

ZAJĘCIA FITNESS BEZPŁATNE,OTWARTE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW URSUSA. TRENINGI SKIEROWANE DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ, ZADBANIA O FIGURĘ ORAZ CHĘTNYCH NA AKTYWNE SPĘDZENIE CZASU.

TYPY ZAJĘĆ :FITNESS (TBC,INTERWAŁY,PILATES,BOKWA) TANIEC (SAMBA,ZUMBA,SALSA)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KOREKTY TRENINGÓW ,ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI OSÓB ĆWICZĄCYCH .

INSTRUKTORZY BĘDĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ.

DODATKOWO NIEZBĘDNY JEST ZAKUP SPRZĘTU DO ĆWICZEŃ TJ. MATY, CIĘŻARKI,GŁOŚNIKI Z MIKRONEM


Uzasadnienie dla realizacji projektu

PROPAGOWANIE SPORTU, POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNE I KONDYCJI. POWRÓT BĄDŹ OSIĄGNIĘCIE UPRAGNIONEJ FIGURY.UMOŻLIWIANIE KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ RODZICOM Z DZIEĆMI,POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ PRZYCHODZENIA WRAZ Z POCIECHAMI.ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI ORAZ WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKA LOKALNEGO.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.WYNAGRODZENIE DLA INSTRUKTORÓW 70zł brutto/h x 5xtygodniowo (52 tygodnie)=17000zł

2.WYNAJĘCIE SALI W SZKOLE 50zł/h (24 tygodnie)= 6000zł

3.GŁOŚNIKI I MIKROFON 2000zł

4.Maty 20 szt x35 =700

5.Obciążniki 20 szt x50= 1000

6.Reklama (ulotki, plakaty) 500zł

7.Koszulki 30-40szt x30 zł= 1200 zł


Całkowity koszt projektu: 28 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki