Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-04-04 18:29:04
Powrót do projektu

Zaprogramuj swoją przygodę - kurs programowania dla dzieci i młodzieży - Ursynów Południowy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Kurs programowania komputerów dla osób w wieku od 8 do 17 lat. Celem jest zaznajomienie dzieci z podstawami programowania, logiki, algorytmiki i struktur danych. Młodsze dzieci programują w Scratchu i Minecrafcie (wciągająca platforma dla młodszych dzieci), starsze w Pythonie (w tym języku można zdawać maturę z informatyki).

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 340

Szkoła Podstawowa nr 336

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 47

Szkoła Podstawowa nr 6

Istotne informacje o lokalizacji

Wynajem sal lekcyjnych w wymienionych szkołach bez komputerów w godzinach pozalekcyjnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia są dostępne dla wszystkich dzieci z Ursynowa.Zajęcia odbywają się po lekcjach w godzinach od 16:00 do 20:00. Szczegółowe godziny zajęć zostaną ustalone z dyrektorami szkół w zależności od dostępności sal.W trakcie roku powstanie 6 turnusów:

1. semestr letni

2. Lato w Mieście (4 turnusy)

3. semestr zimowyKażde dziecko będzie mogło uczestniczyć w jednym turnusie co zwiększy dostępność.

Dwie nieobecności na zajęciach wykluczają uczestnika i zwalniają miejsce dla pierwszej osoby z listy rezerwowej.Szacuje się, że w projekcie weźmie udział do 790 dzieci, a każde będzie mogło odbyć pełny semestr zajęć (od 10 do 14 zajęć).Zapisy będą prowadzone przez wykonawcę mailowo i telefonicznie.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zainteresowane dzieci technologią oraz krzewienie podstaw wiedzy z zakresu informatyki, a w szczególności wiedzy z zakresu programowania, logiki, algorytmiki, struktur danych.

Krzewienie wiedzy z zakresu informatyki, a w szczególności wiedzy z zakresu programowania ma niezwykle ważne znaczenie w dzisiejszym świecie, gdzie technologia cyfrowa wkracza w kolejne dziedziny życia. Brak zrozumienia jej, może prowadzić do tak zwanego "wykluczenia cyfrowego".

Jest to szczególnie ważne dla młodych ludzi od których, wchodzących w dorosłe życie, będzie wymagana jeszcze głębsza znajomość i biegłe poruszanie się w cyfrowym świecie.

Proponowany projekt, poprzez zajęcia praktyczne, pozwoli dzieciom wykreować lub rozwinąć zainteresowanie technologiami cyfrowymi, które w przyszłości zwiększy szanse i motywacje dzieci na głębsze poznanie tego obszaru wiedzy.Dodatkowo, zajęcia z programowania uczą przywiązania do szczegółów, precyzji, wytrwałości, logicznego rozumowania oraz wnioskowania. Czyli umiejętności potrzebnych wszystkim na każdym etapie życia.Harmonogram zajęć znajduje się w załączniku "Harmonogram zajęć.pdf".W semestrze letnim (marzec-czerwiec) oraz zimowym (wrzesień-grudzień), zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Podczas Lata w Mieście, zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.Jedne zajęcia trwają 1,5h (dwie godziny lekcyjne).

Grupy wiekowe: 8-10 lat, 11-13 lat, 14-17 lat.

Grupy do 10 osób.Dwie młodsze grupy będą programować w Scratchu oraz Minecrafcie, grupy najstarsze w Pythonie. Część z tematów realizowanych podczas każdego turnusu (ich realizacja i szczegółowość zależy od wieku uczestników): czym jest programowanie, arytmetyka w systemie binarnym, algebra Boolowska, czym jest algorytm, czym są dane oraz struktury danych, zdarzenia, zmienne, pętle, funkcje.

Integralną częścią zajęć dla dzieci z dwóch młodszych grup ma być fabuła, zróżnicowana forma zajęć (ćwiczenia na koncentrację, zagadki logiczne w trakcie zajęć) oraz gamifikacja (realizacja zadań będzie prowadziła do zbierania przez dzieci punktów/odznak itp.).

Instruktor musi być nauczycielem/wykładowcą informatyki lub zawodowym programistą lub studentem co najmniej drugiego roku studiów technicznych po przeszkoleniu informatycznym oraz pedagogicznym. Przy zakładanej liczbie grup, przez cały czas trwania projektu może być zatrudnionych jednocześnie od 4 do 8 instruktorów. Rekrutacja: prowadzona będzie przez kierownika projektu, wspólnie z ekspertami, sprawdzana będzie dostępność czasowa kandydata, umiejętności programistyczne oraz pedagogiczne. Rekrutowane będą osoby, których poziom wiedzy będzie wystarczający, aby po przeszkoleniu mogli efektywnie prowadzić zajęcia.Rekrutacja osoby prowadzącej zajęcia:taka sam forma jak przy instruktorach. Rekrutacja pozostałych pracowników: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest kierowany do dzieci uzdolnionych oraz dzieci mających problemy z naukami ścisłymi. Dzieci w wieku od szkoły podstawowej do szkoły średniej.

5 szkół z terenu Ursynowa Południowego wyraziło chęć uczestnictwa w projekcie i wyraziło akceptację warunku ogólnodostępności.

Kilka z zainteresowanych szkół wyraziło zadowolenie, że taki projekt ma szanse zostać zrealizowany ze względu na fakt niskiej dostępności tego typu zajęć dla dzieci z ich okolicy spowodowanej wysoką ceną analogicznych zajęć prowadzonych komercyjnie (koszt podobnych zajęć to 700-900zł za semestr).

Doprowadzając niniejszy projekt do realizacji, około 800 dzieci na Ursynowie Południowym będzie mogło odbyć semestralny kurs programowania za darmo!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sumy kosztów z kolejnych kategorii:

Koszt poprowadzenia wszystkich zajęć: 134 800,00 zł

Koszt zakupu sprzętu: 54 840,00 zł

Wynagrodzenia pracowników (innych niż instruktorzy): 135 000,00 zł

Pozostałe koszty miesięczne: 23 000,00 zł

Pozostałe koszty jednorazowe: 5 000,00 złSzczegółowy kosztorys jest w załączniku "Kosztorys południe.pdf"


Całkowity koszt projektu: 352 640,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • oświadczenia szkół - południe.pdf
  • Kosztorys południe.pdf
  • Upoważnienie dla Kamil Drabek.pdf
  • Harmonogram zajęć.pdf
  • kosztorys Południe poprawiony 29.03.2017.xlsx
  • harmonogram Południe poprawiony 29.03.2017.xlsx