Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-04-12 13:40:12
Powrót do projektu

Zaprogramuj swoją przygodę - kurs programowania dla dzieci i młodzieży - Ursynów Południowy

status: Trwa ocena


Kurs programowania komputerów dla osób w wieku od 8 do 17 lat. Celem jest zaznajomienie dzieci z podstawami programowania, logiki, algorytmiki i struktur danych. Młodsze dzieci programują w Scratchu i Minecrafcie (wciągająca platforma dla młodszych dzieci), starsze w Pythonie (w tym języku można zdawać maturę z informatyki).

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 340

Szkoła Podstawowa nr 336

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 47

Szkoła Podstawowa nr 6

Istotne informacje o lokalizacji

Wynajem sal lekcyjnych w wymienionych szkołach bez komputerów w godzinach pozalekcyjnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia są dostępne dla wszystkich dzieci z Ursynowa.Zajęcia odbywają się po lekcjach w godzinach od 16:00 do 20:00. Szczegółowe godziny zajęć zostaną ustalone z dyrektorami szkół w zależności od dostępności sal.W trakcie roku powstanie 6 turnusów:

1. semestr letni

2. Lato w Mieście (4 turnusy)

3. semestr zimowyKażde dziecko będzie mogło uczestniczyć w jednym turnusie co zwiększy dostępność.

Dwie nieobecności na zajęciach wykluczają uczestnika i zwalniają miejsce dla pierwszej osoby z listy rezerwowej.Szacuje się, że w projekcie weźmie udział do 790 dzieci, a każde będzie mogło odbyć pełny semestr zajęć (od 10 do 14 zajęć).Zapisy będą prowadzone przez wykonawcę mailowo i telefonicznie.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zainteresowane dzieci technologią oraz krzewienie podstaw wiedzy z zakresu informatyki, a w szczególności wiedzy z zakresu programowania, logiki, algorytmiki, struktur danych.

Krzewienie wiedzy z zakresu informatyki, a w szczególności wiedzy z zakresu programowania ma niezwykle ważne znaczenie w dzisiejszym świecie, gdzie technologia cyfrowa wkracza w kolejne dziedziny życia. Brak zrozumienia jej, może prowadzić do tak zwanego "wykluczenia cyfrowego".

Jest to szczególnie ważne dla młodych ludzi od których, wchodzących w dorosłe życie, będzie wymagana jeszcze głębsza znajomość i biegłe poruszanie się w cyfrowym świecie.

Proponowany projekt, poprzez zajęcia praktyczne, pozwoli dzieciom wykreować lub rozwinąć zainteresowanie technologiami cyfrowymi, które w przyszłości zwiększy szanse i motywacje dzieci na głębsze poznanie tego obszaru wiedzy.

Dodatkowo, zajęcia z programowania uczą przywiązania do szczegółów, precyzji, wytrwałości, logicznego rozumowania oraz wnioskowania. Czyli umiejętności potrzebnych wszystkim na każdym etapie życia.

Harmonogram zajęć znajduje się w załączniku "Harmonogram zajęć.pdf".

W semestrze letnim (marzec-czerwiec) oraz zimowym (wrzesień-grudzień), zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Podczas Lata w Mieście, zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.

Jedne zajęcia trwają 1,5h (dwie godziny lekcyjne).

Grupy wiekowe: 8-10 lat, 11-13 lat, 14-17 lat.

Grupy do 10 osób.

Dwie młodsze grupy będą programować w Scratchu oraz Minecrafcie, grupy najstarsze w Pythonie. Część z tematów realizowanych podczas każdego turnusu (ich realizacja i szczegółowość zależy od wieku uczestników): czym jest programowanie, arytmetyka w systemie binarnym, algebra Boolowska, czym jest algorytm, czym są dane oraz struktury danych, zdarzenia, zmienne, pętle, funkcje.

Integralną częścią zajęć dla dzieci z dwóch młodszych grup ma być fabuła, zróżnicowana forma zajęć (ćwiczenia na koncentrację, zagadki logiczne w trakcie zajęć) oraz gamifikacja (realizacja zadań będzie prowadziła do zbierania przez dzieci punktów/odznak itp.).

Instruktor n-el/wykład. informatyki/ zawodowy programista/student, II-go roku studiów technicznych po przeszkoleniu informatycznym oraz pedagogicznym. Liczba instruktorów od 4 do 8. Rekrutacja kadry:przeprowadzi kierownik projektu. Rekrutacja pozostałych pracowników: rozmowa kwalifikacyjna.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest kierowany do dzieci uzdolnionych oraz dzieci mających problemy z naukami ścisłymi. Dzieci w wieku od szkoły podstawowej do szkoły średniej.

5 szkół z terenu Ursynowa Południowego wyraziło chęć uczestnictwa w projekcie i wyraziło akceptację warunku ogólnodostępności.

Kilka z zainteresowanych szkół wyraziło zadowolenie, że taki projekt ma szanse zostać zrealizowany ze względu na fakt niskiej dostępności tego typu zajęć dla dzieci z ich okolicy spowodowanej wysoką ceną analogicznych zajęć prowadzonych komercyjnie (koszt podobnych zajęć to 700-900zł za semestr).

Doprowadzając niniejszy projekt do realizacji, około 800 dzieci na Ursynowie Południowym będzie mogło odbyć semestralny kurs programowania za darmo!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sumy kosztów z kolejnych kategorii:

Koszt poprowadzenia wszystkich zajęć: 134 800,00 zł

Koszt zakupu sprzętu: 54 84062 040,00 zł

Wynagrodzenia pracowników (innych niż instruktorzy): 135 110 000,00 zł

Pozostałe koszty miesięczne: 23 000,00 zł

Pozostałe koszty jednorazowe: 5 000,00 złSzczegółowy kosztorys jest w załączniku "Kosztorys południe.pdf"


Całkowity koszt projektu: 352 640334 840,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • oświadczenia szkół - południe.pdf
  • Kosztorys południe.pdf
  • Upoważnienie dla Kamil Drabek.pdf
  • Harmonogram zajęć.pdfkosztorys
  • harmonogram Południe poprawiony 29.03.2017.xlsxharmonogram Południe poprawiony 29.03
  • Kosztorys, południe popr_12.04.2017.xlsx