Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-30 14:16:30
Powrót do projektu

Renowacja boiska i bloku sportowego w ZS 115 ul. Króla Maciusia 5

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu wyremontowanie oraz zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na lepsze wykorzystanie bazy sportowej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1476516723633
szerokość geograficzna: 52.2366702807286

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Warszawa ul.Króla Maciusia 5 Zespół Szkół nr 115

Istotne informacje o lokalizacji

Warszawa ul.Króla Maciusia 5 Zespół Szkół nr 115


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Baza sportowa jest ogólnie dostępna dla mieszkańców dzielnicy zarówno dla osób prywatnych jak i grup zorganizowanych oczywiście po ustaleniu terminów wejść z administracją szkoły. Korzystają z niej:

1 Ośrodek pomocy społecznej – imprezy dla seniorów

2Współnoty mieszkaniowe- imprezy i zebrania

3Kluby sportowe- Hals, UKS Marysin ,Zwar. MUKS Basket. Radość ,Akademia Piłkarska,( tenis stołowy ,koszykówka ,judo, sumo, piłka nożna

4 Polski Związek Kynologiczny- wystawy zwierząt

5 Dom Kultury- taniec

6 Urząd Dzielnicy – ogólnodzielnicowe zawody sportowe

Osoby prywatne

Ponad to obiekty sportowe dostępne są dla każdego mieszkańca w ramach programu ‘Otwarte boiska”

Dyrekcja szkoły zgodziła się na udostępnienie sali po wcześniejszym ustaleniu godzin w sekretariacie placówki.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada pomalowanie ścian w małej Sali gimnastycznej wyfoliowanie okien w celu zabezpieczenia przed rozbiciem szyb zainstalowanie kurtyny pozwalającej na wieszanie dekoracji podczas uroczystości szkolnych jak również dzielnicowych, wycyklinowanie i pomalowanie parkietu. wyremontowanie szatni w bloku sportowym, przeniesienie stolika sędziowskiego na drugą stronę hali sportowej co wiąże się ze zmianą instalacji dotyczącej tablicy świetlnej, zakup drugiej tablicy świetlnej ,wymiana tablic do koszykówki, wymiana siatek na obręczach do koszykówki, wymiana siatek do bramek piłki ręcznej i nożnej oraz zakup ruchomych trybun na boisko zewnętrzne


Uzasadnienie dla realizacji projektu

ZS 115 posiada bazę sportową ,która po remoncie i doposażeniu może jeszcze lepiej służyć potrzebom indywidualnych odbiorców i organizacji zarówno społecznych jak i publicznych. Wykonane prace pozwolą na dostosowanie obiektu do przepisów sportowych i podniosą bezpieczeństwo uczestników korzystających z obiektu. Ponadto będzie możliwe organizowanie imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym co z pewnością przyczyni się do promocji Dzielnicy jak i realizacji potrzeb mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 Malowanie Sali wraz z przygotowaniem ścian i foliowanie okien, kurtyna- 15 000 zł

2 Cyklinowanie i malowanie 2 sale-15000 zł

2 Remont szatni- malowanie i niezbędne naprawy ( może zdarzyć się potrzeba wymiany drzwi)- 8000 zł

3 Tablice do koszykówki plus instalacja- 10000 zł

4 Przeniesienie stolika sędziowskiego plus instalacja-2000 zł

5 Zakup tablicy świetlnej wyników i instalacja- 10000 zł

6 Zakup siatek do bramek i do obręczy koszy-500 zł

7 Zakup trybun przenośnych -20000 zł


Całkowity koszt projektu: 80 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki