slacek - zmiany z 2017-02-03 07:50:03
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa

status: Zgłoszony


Przyrządy do ćwiczeń w plenerze usytuowane w pobliżu ogródka dla dzieci, na przedłużeniu ul. Podleśnej, pomiędzy Wisłostradą, a ul. Gwiaździstą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9767198562622079767198562622
szerokość geograficzna: 52.2865899984421462865899984422

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Gwiaździsta/Podleśna

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt byłby czynny 24 godziny, dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy.


Pełny opis projektu

W skład projektu wchodzi zakup urządzeń tj.:

- biegacz

- wahadło

- drabinki

- wioślarz

- narciarz

- twister

- steper

- poręcze

a także:

- przygotowanie projektu technicznego, wykonanie podłoża oraz montaż urządzeń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktywny sposób odpoczynku oraz dbanie o kondycję fizyczną mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie podłoża, zakup sprzętu, przygotowanie projektu, montaż urządzeń - ok. 50 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 050 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki