slacek - zmiany z 2017-05-03 23:14:03
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa

status: Zgłoszony


Przyrządy do ćwiczeń w plenerze usytuowane w pobliżu ogródka dla dzieci, na przedłużeniu ul. Podleśnej, pomiędzy Wisłostradą, a ul. Gwiaździstą w Parku Kępa Potocka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9767198562622
szerokość geograficzna: 52.2865899984422

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Gwiaździsta/Podleśna

Istotne informacje o lokalizacji

Park Kępa Potocka


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt byłby czynny 24 godziny, dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy.


Pełny opis projektu

W skład projektu wchodzi zakup urządzeń tj.:

- biegacz

- wahadło

- drabinki

- wioślarz

- narciarz

- twister

- steper

- poręcze

a także:

- przygotowanie projektu technicznego, wykonanie podłoża trawiastego oraz montaż urządzeń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktywny sposób odpoczynku oraz dbanie o kondycję fizyczną mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie podłoża trawiastego, zakup sprzętu, przygotowanie projektu, montaż urządzeń - ok. 50 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania, konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki