aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 14:07:09
Powrót do projektu

Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach

status: Zgłoszony


Projekt „Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy w szczególności Bielan poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów gry Slingers’ Clash. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do zróżnicowanej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9482884407043
szerokość geograficzna: 52.2749720363079

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

XXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Staffa 111

Istotne informacje o lokalizacji

Mecze będą odbywały się w sali gimnastycznej, a w czerwcu i we wrześniu na boisku do koszykówki


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia prowadzone będą w 42 blokach po 3 godziny, dostosowanych do warunków fizycznych i umiejętności sportowych uczestników. Warunkiem uczestnictwa będzie dokonanie pisemnego zgłoszenia z oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia umożliwia uczestnictwo w zajęciach. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich będzie dokonanie pisemnego zgłoszenia z oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, że stan zdrowia uczestnika umożliwia uczestnictwo w zajęciach. Osoby (bądź rodzice/opiekunowie osób) uczestniczące w treningu biorą w nich udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nieodpłatne zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych 17:00 – 20:00. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów, ulotek, ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany oraz w lokalnej bezpłatnej prasie.


Pełny opis projektu

Projekt promuje zdrowie, propaguje uprawianie sportu wśród mieszkańców Bielan. Mieszkańcy uzyskają możliwość aktywnego, zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego, a bezpłatny dostęp zachęci ich do ćwiczeń. Projekt „Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do mieszkańców Bielan. Nowa gra zespołowa, czyli Slingers’ Clash przypomina zbijaka i polega na wyrzucaniu lekkich, piankowych piłek przy pomocy procy rzymskiej i trafienia w gracza z drużyny przeciwnej. Piłki są na tyle lekkie, że uderzenia są bezbolesne. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem dostępnych zasobów lokalowym. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych oraz rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz sprzętowych nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej XXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Staffa 111. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach Slingers’ Clash. Koszty związane z realizacją projektu obejmują roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi i umożliwią przeprowadzenie profesjonalnych treningów. Realizacja projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych oraz krzewienie właściwych postaw społecznych. Przewiduje się realizację zadania przez 1 osobę szkolącą w każdej grupie. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań. Wymagane będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. W zależności od ilości osób, które się zgłoszą istnieje możliwość podziału na 2 lub 3 grupy biorąc pod uwagę wiek uczestników. Limit zgłoszeń uwarunkowany jest pojemnością i technicznymi możliwościami prowadzenia treningów i wynosi do 10 osób/ grupę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

„Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach” realizowany będzie w ramach współpracy społeczności lokalnej, z udziałem doświadczonych instruktorów Slingers’ Clash oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu dzielnicy Bielan. Celem Projektu krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia oraz integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Do osiągnięcia celu wykorzystanie zostanie nowa gra zespołowa. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wynajem sali: 102 h x 98,40zł = 10 036,80 PLN

trener: 126 h x 90zł = 11 340 PLN

proce: 20 szt. x 88,90 = 1 778 PLN

piłki: 150 szt. x 4,80 = 720,00 PLN

pojemniki na piłki: 2 szt. x 25 = 50 PLN

plakaty: 100 szt. x 3,50 = 350 PLN

ulotki: 300 szt. x 0,70 = 210 PLN

ogłoszenia w gazetkach bezpłatnych: 8 szt. x 360 = 2 880 PLN

puchary: 9 szt. x 30 = 270 PLN

medale: 9 szt. x 12,00 108 PLN

dyplomy: 9 szt. x 0,50 = 4,50 PLN

koszulki dla wszystkich uczestników: 30 szt. x 35 zł = 1 050 PLN


Całkowity koszt projektu: 27 962,10 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • CienPawla4.png