Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2017-03-22 13:26:22
Powrót do projektu

Nasadzenia drzew i krzewów miodo i pyłkodajnych w dzielnicy Dzielnicy Rembertów

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy wykorzystania terenów zieleni do nasadzeń drzew i krzewów wzbogacających bazę pożytkową dla pszczół i upiększającą ulicę Admiralską i Konwisarską.

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt ma charakter lokalny Obszar ulicy Admiralskiej i Konwisarskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Admiralska od ulicy Czerwonych beretów do garaży (strona płd.) Długość pasa przyulicznego 300m.

Ulica Konwisarska teren na wysokości boiska szkolnego powierzchnia 70X10m = 700m2


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówNasadzenia drzew i krzewów miodo i pyłkodajnych wzbogaciłoby bazę pożytkową dla owadów zapylających gównie pszczół.

Obecne nasadzenia tych terenów posiadają krzewy stare, przerośnięte, mało atrakcyjne dla pszczół i ludzi. nowe nasadzenia wpłyną na poprawę estetyki naszej dzielnicy w dłuższym okresie czasu ciesząc swym pięknem dzieci, młodzież i starszych.


Pełny opis projektu

1.Usunięcie żywopłotu na ulicy Admiralskiej od Czerwonych Beretów do garaży (strona płd.) Długość odcinka żywopłotu 300mb. Nowe nasadzenia ze śnieguliczki i irgi błyszczącej. Jeden pas o szerokości 1m ze śniególiczki 200 mb., drugi pas szerokości 1m z irgi błyszczącej - 200mb. Łącznie 400 mb. nasadzeń.

2.Teren wzdłuż ulicy Konwisarskiej na wysokości boiska szkolnego powierzchnia pasa przyulicznego 700m2. Proponuję jeden pas drzewa liściastego - lipy w równych odmianach, trzy pasy krzewów takich jak śniególiczka , amorfa i tawuła. w kolejności od jezdni krzewy najmniejsze, średnie i duże oraz na końcu lipy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rola pszczół jest w naszym codziennym życiu jest coraz bardziej doceniana przez społeczeństwo. Możliwość połączenia upiększenia zielenią naszej dzielnicy poprzez nasadzenie drzew sprzyjających rozwojowi pszczół jest projektem wartym realizacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ul. Admiralska

1. koszt usunięcia starych nasadzeń 17 500PLN (350mb x 50PLN)

2. Nowe nasadzenia z śniegoliczki i irgi błyszczącej 24 000PLN (1600szt. x 15PLN)

ul. Konwisarska

1. nasadzenie pasa drzew liściastych (lipa ) 9800PLN ( 14 szt x 700PLN)

2. nasadzenie 3 pasów krzewów 42 000PLN (350 krzewów śniegoliczki X 40PLN, 560 szt krzewów amorfi i tawuły X 50PLN)


Całkowity koszt projektu: 93 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania porządku oraz podlewania w okresie suszy 5PLN/szt. rocznie tj 12620PLN. Przewidywany czas pielęgnacji 3 lata


Całkowity koszt eksploatacji: 12 620,00 zł

Załączniki