Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2017-05-08 09:48:08
Powrót do projektu

Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/ Ks. Bolesława

status: Trwa ocena


Projekt zakłada budowę brakującego części odcinka chodnika na terenie starych płyt lotniskowych i obniżenie istniejących krawężników. oraz obniżenie istniejącego krawężnika (Tylko na terenie działki nr 9 z obrębu: 60805)

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0896301269531
szerokość geograficzna: 52.394458477052

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Widawska/ Ks. Bolesława

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica i nr/ Rejon ulic: Ks. Bolesława

Inne istotne informacje dot. lokalizacji: Rondo przy ul. Widawskiej i Ks. Bolesława działka nr 9, obręb : 60805


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 h/ dobę.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę odcinka chodnika z płyt betonowych (2 m szer; 60 ., ok. 40 m dł.) na terenie obecnie istniejących płyt lotniskowych w rejonie ronda przy ul. Widawskiej i Ks. Bolesława , obniżenie istniejących krawężników (przy chodniku na ul. Widawskiej oraz na terenie płyt lotniskowych)oraz obniżenie istniejącego krawężnika.Założeniem projektu jest było stworzenie pełnego ciągu komunikacyjnego, który umożliwi umożliwiłby bezpieczne oraz wygodne przejście "suchą stopą" pomiędzy dawną częścią osiedla przy ul. Widawskiej a nowymi osiedlami przy Fortach Bema w drodze do szkoły i przedszkola przy ul. Andriollego Andriollegi a także kościoła, przystanków autobusowych, parku w Forcie Bema oraz Lidla.Istniejące progi oraz częste zaleganie śniegu, lodu lub oraz brei pośniegowej utrudniają lub wręcz uniemożliwiają przejście.W trakcie weryfikacji projektu budowa pełnego ciągu chodnika łączącego istniejace przy ul. Widawskiej i przy ul. Ks. Bolesława okazała się niemożliwa z powodów proceduralnych. Projekt może zostać zrealizowany tylko m działce będącej własnością miasta (część bliżej Ks. Boleslawa).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Budowa części chodnika oraz usunięcie części barier architektonicznych ułatwi bądź nawet umożliwi poruszanie się pieszych, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób o i ograniczonej sprawności ruchowej w tym rejonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

chodnik z płyt betonowych- 2 m szer. x ok. 60 m dł.= 120 m2

1 m2- 250 zł

120 x 250 = 30 000 zł

usunięcie i utylizacja starych płyt lotniskowych oraz istniejących krawężników- 1 m2- ok. 60 zł

120x 60= 7 200 zł2x 300= 600 zł

przesunięcie studzienki kanalizacyjnej- 2500 zł

projekt organizacji ruchu- 4000 zł


Całkowity koszt projektu: 45 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

zamiatanie, odśnieżanie


Całkowity koszt eksploatacji: 550,00 zł

Załączniki

  • CHODNIK 003.jpg
  • CHODNIK 004.jpg
  • CHODNIK 005.jpg
  • CHODNIK 012.jpg