wsurala - zmiany z 2017-06-12 11:01:12
Powrót do projektu

Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/ Ks. Widawska/Księcia Bolesława

status: Trwa ocenaZgłoszony


Projekt zakłada budowę części odcinka chodnika na terenie starych płyt lotniskowych oraz obniżenie istniejącego krawężnika (Tylko tylko na terenie działki nr 9 z obrębu: 60805).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0896301269531
szerokość geograficzna: 52.394458477052

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Widawska/ Ks. Bolesława

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica i nr/ Rejon ulic: Ks. Bolesława

Inne istotne informacje dot. lokalizacji: Rondo przy ul. Widawskiej i Ks. Bolesława działka nr 9, obręb 60805


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 h/ dobę.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę odcinka chodnika z płyt betonowych (2 m szer., ok. 40 m dł.) na terenie obecnie istniejących płyt lotniskowych w rejonie ronda przy ul. Widawskiej i Ks. Bolesława oraz obniżenie istniejącego krawężnika.Założeniem projektu było stworzenie pełnego ciągu komunikacyjnego, który umożliwiłby bezpieczne oraz wygodne przejście "suchą stopą" pomiędzy dawną częścią osiedla przy ul. Widawskiej a nowymi osiedlami przy Fortach Bema w drodze do szkoły i przedszkola przy ul. Andriollegi a także kościoła, przystanków autobusowych, parku w Forcie Bema oraz Lidla.Istniejące progi oraz częste zaleganie śniegu, lodu oraz brei pośniegowej utrudniają lub wręcz uniemożliwiają przejście.W trakcie weryfikacji projektu budowa pełnego ciągu chodnika łączącego istniejace przy ul. Widawskiej i przy ul. Ks. Bolesława okazała się niemożliwa z powodów proceduralnych. Projekt może zostać zrealizowany tylko m działce będącej własnością miasta (część bliżej Ks. Boleslawa).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Budowa części chodnika oraz usunięcie części barier architektonicznych ułatwi poruszanie się pieszych, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób i ograniczonej sprawności ruchowej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

chodnik z płyt betonowych- 2 m szer. x ok. 60 m dł.= 120 m2

1 m2- 250 zł

120 x 250 = 30 000 zł

usunięcie i utylizacja starych płyt lotniskowych oraz istniejących krawężników- 1 m2- ok. 60 zł

120x 60= 7 200 zł2x 300= 600 zł

przesunięcie studzienki kanalizacyjnej- 2500 zł

projekt organizacji ruchu- 4000 zł


Całkowity koszt projektu: 45 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

zamiatanie, odśnieżanie


Całkowity koszt eksploatacji: 550,00 zł

Załączniki

  • CHODNIK 003.jpg
  • CHODNIK 004.jpg
  • CHODNIK 005.jpg
  • CHODNIK 012.jpg