Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-01-25 14:16:25
Powrót do projektu

EKO - ŚCIEŻKI w Lasku Bródnowskim

status: Zgłoszony


Projekt zakłada utwardzenie głównych dróg / ścieżek znajdujących się na terenie Lasku Bródnowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0642671585083
szerokość geograficzna: 52.29488480326855

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Lasek Bródnowski

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Utwardzone, poprawione ścieżki będą dostępne dla każdego kto zdecyduje się na przechadzkę po Lasku Bródnowskim


Pełny opis projektu

Projekt zakłada utwardzenie głównych ścieżek / dróg znajdujących się na terenie Lasku Bródnowskiego. W chwili obecnej podczas niepogodny tworzą się na drogach kałuże, jest duże błoto, praktycznie nie da się przejść. Utwardzenie dróg będzie sprzyjało zwiększeniu liczby osób spacerujących w Lasku Bródnowskim. Technika oraz sposób utwardzenia pozostaje w gestii specjalistów z Urzędu Dzielnicy Targówek. Jednak materiał powinien być na tyle trwały żeby wytrzymał co najmniej kilka lat bez większych poprawek. Drogi / ścieżki w Lasku Bródnowskim powinny być utwardzone raz a dobrze. Jeżeli przewidziane środki nie wystarczą na poprawę wszystkich głównych dróg / ścieżek to projektodawca przewiduje zrobienie jednej drogi w danym roku (2018) a kolejne poprawki powinny być zrobione w następnych latach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

fatalny stan dróg, kłopoty z przejściem przez las w czasie niepogody, brak możliwości poruszania się po lesie przez osoby niepełnosprawne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

100 000 zł - przybliżony koszt utwardzenia głównych dróg w Lasku Bródnowskim


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki