slacek - zmiany z 2017-05-04 10:22:04
Powrót do projektu

Plac zabaw przy ul. Wrzeciono 28–36 28 – modernizacja

status: Zgłoszony


Modernizacja placu zabaw istniejącego już ponad 10 lat. Urządzenia na placu zabaw są mocno wyeksploatowane. Część zabawek wymaga naprawy, część zabawek wymaga wymiany.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9396785497665
szerokość geograficzna: 52.2949176119124

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Teren wewnątrzosiedlowy pomiędzy ulicami Wrzeciono i Przy Agorze, w pobliżu budynku Wrzeciono 28.

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr ew. 114/17 z obrębu 7-07-02


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren otwarty, dostępny dla wszystkich mieszkańców


Pełny opis projektu

Wykonanie oceny technicznej obiektu składającego się z dwóch placów: dla dzieci mniejszych i większych – zakwalifikowanie urządzeń do naprawy bądź demontażu;

Wykonanie projektu zagospodarowania obydwu placów;

Modernizacja obiektu obejmująca w szczególności:

Na terenie dla dzieci starszych: wymianę urządzenia wielofunkcyjnego, dostawienie nowych urządzeń np. sprawnościowych linowych lub siłowych dla dzieci, dostawienie ławek.

Na terenie dla dzieci młodszych: dostawienie nowych urządzeń np. huśtawek z siedziskiem „baby”, bujaczków, równoważni, dostawienie ławek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Urządzenia zabawowe są w złym stanie, często się psują i wymagają naprawy, mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Urządzenie wielofunkcyjne - 80 . 000,00 zł

Urządzenie sprawnościowe linowe - 60 . 000,00 zł

Urządzenia „siłownia dla dzieci” - 25 . 000,00 zł

Huśtawka z siedziskiem „baby” - 15 . 000,00 zł

5 bujaczków – 5x1200 zł - 6 . 000,00 zł

Urządzenie sprawnościowe z równoważnią - 15 . 000,00 zł

Ławki 10 szt x 1300 zł - 13 . 000,00 zł

Projekt - 20 . 000,00 zł

Demontaż starych urządzeń - 20 .000 W sumie: - 254.000000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 254 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 20170301_112528_cr.jpg
  • 20170301_112547_cr.jpg
  • 20170301_112604_cr.jpg