aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 12:52:09
Powrót do projektu

"Windą do kultury" - platforma dźwigowa zewnętrzna przy pawilonie użyteczności publicznej, ui. Bogusławskiego 6a.

status: Zgłoszony


Platforma dźwigowa (winda zewnętrzna) w układzie zamkniętej kabiny, zadaszona, ułatwiająca osobom starszym, niepełnosprawnym, matkom z wózkami oraz innym osobom korzystanie z Biblioteki Publicznej i innych firm mieszczących się na antresoli pawilonu użyteczności publicznej, usytuowanego przy ul. Bogusławskiego 6a.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.916651785373688
szerokość geograficzna: 52.276619740576706

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ui. Bogusławskiego 6a

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • usługi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Platforma dźwigowa (winda zewnętrzna) dostępna dla wszystkich, którzy chcą korzystać z usług instytucji i firm mieszczących się na antresoli budynku.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie platformy dźwigowej (windy zewnętrznej) w układzie zamkniętej kabiny, zadaszonej z żelbetonową konstrukcją szybu. Wejście do windy - z poziomu chodnika; wyjście z windy - na antresolę pawilonu przy ul. Bogusławskiego 6a. Szyb windy ok. 6 m. Propozycja budowy windy zewnętrznej została zaaprobowana przez Warszawską Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową Chomiczówka.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu zapobieżenie wykluczeniu społecznemu.

Na antresoli pawilonu przy ul. Bogusławskiego 6a znajdują się dwie filie Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy a także gabinet stomatologiczny, usługi krawieckie, społeczne gimnazjum i inne punkty usługowe. Wysokie i strome schody prowadzące do w/w instytucji uniemożliwiają korzystanie z ich usług osobom starszym i schorowanym, matkom z małymi dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym. Ustalono, że powodu stromości schodów nie są możliwe rozwiązania inne niż winda (np. podjazd dla wózków dziecięcych).

Potrzeba instalacji windy jest sygnalizowana od lat przez wielu przez mieszkańców Chomiczówki.

Codziennie instytucje na antresoli odwiedza ponad 200 osób.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys obejmuje:

- w części naziemnej przygotowanie dojścia do windy (chodnik);

- budowę szybu windowego (ok. 6 m.,konstrukcja żelbetonowa);

- zamkniętą i zadaszoną kabinę oraz przebudowę fragmentu balustrady w miejscu wyjścia z windy na antresolę.


Całkowity koszt projektu: 180 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji i monitorowania stanu technicznego platformy dźwigowej.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki