WOŚ_Mokotów_1 - zmiany z 2017-04-26 10:15:26
Powrót do projektu

Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Ogród ul. Różana 20, działka miejska z przeznaczeniem zieleń urządzona, zostanie oddzielony od boiska wysoką siatką i stanie się dla nas otwartym ogrodem z ławkami, oświetleniem, z zadbanymi alejkami i zielenią. Będzie ogrodem na sąsiedzkie spotkania z psami, dziećmi i wnukami, które tutaj mogą poznać nasz ekosystem z kotami i jeżami.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0189431905746
szerokość geograficzna: 52.2030107522066

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Ul. Różana 20 róg ul. Grażyny i z dostępem od strony parkingu szpitala Madalińskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Różana 20 róg ul. Grażyny i z dostępem od strony parkingu szpitala Madalińskiego.


Klasyfikacja projektu

 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogród ma być otwarty dla wszystkich, którzy chcą tutaj wypocząć, wybiegać pieska, nakarmić wolno żyjącego kotka lub jeża albo przyjść z dzieckiem, by się bezpiecznie bawiło w ogrodzonym ogrodzie i poznało nasz lokalny ekosystem.

Pasaż ulicy Wiśniowej jest niezbędną drogą dojścia do ADM i Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz przystanku autobusowego. .


Pełny opis projektu

Jest to działka miejska o nr G3 ZP 15/3 wg. już poprawionego planu z dnia 20.01.2017, gdzie usunięto nam pasaż ul. Wiśniowej. To przejście dopisuję do projektu, jest to nasz bezpośredni dostęp do ADM i Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz przystanku autobusowego.W 2014 roku ogród przydzielono szpitalowi położniczemu. Niestety teren jest od lat zaniedbany. Zejście od parkingu szpitala to trawiasta góra. Chciałabym aby również pacjenci szpitala mogli korzystać z Ogrodu, by mieli zejście schodkowe z balustradą, furtkę oraz został uzupełniony brak płotu do ogrodzenia bloku Mokotovi.Dyrektor szpitala p. Henryk Janiak obiecał, że jak uda nam się wygrać, to bezpłatnie zrobi nam projekt techniczny, SUPER, ale proszę uwzględnić nasze jeże i wolno żyjące koty, to nasz ekosystem, chcę aby tutaj wreszcie na działce miejskiej też i one znalazły azyl a dostęp miały karmicielki WOŚ i by była wywieszona informacja, czym można karmić koty i jeże.

Projekt zakłada:

¤ Po wykonaniu przez szkołę ogrodzenia oddzielającego boisko od ogrodu. Zerwanie popękanego i dziurawego asfaltu na alejkach spacerowych i dużemu placu przy zachodniej bramie wejściowej i zastąpienie go kostką, by działka spełniała jej plan zagospodarowania.

¤ Rekultywację zieleni w ogrodzie z usunięciem wysypanego żwiru na parking przy wschodniej bramie Ogrodu.

¤ Naprawę bądź wymianę istniejących tutaj 3 latarni.

¤ Obrotową kamerę monitoringu do Straży Miejskiej, firma remontująca szkołę, zainstalowała kamery obejmujące ul. Różaną a Mokotovia narożnik przy szpitalnym wejściu.

¤ Powieszenie na drzewach domków lęgowych dla ptaków.

¤ Postawienie karmika dla ptaków z plakatem, który jest już wydrukowany przez miasto, czym je mamy karmić.

¤ Wstawienie na teren zakotwionych ławek i koszy z przykryciem ze względu na wrony i gawrony, które lubią wyciągać śmieci.

¤ Udostępnienie mieszkańcom zamkniętego pasażu Wiśniowej.Opis obecnego zrujnowanego stanu ogrodu można przeczytać tutaj: http://imokotow.pl/artykul/budzet-partycypacyjny/110294


Uzasadnienie dla realizacji projektu

My mieszkańcy Starego Mokotowa patrzymy na nasz dawny Ogród Jordanowski z rozrzewnieniem, 10 lat stoi pusty i ulega degradacji. Był pod zarządem Zespołu Szkół nr 99, która ze swojego terenu usunęła 20-letnie siedlisko wolno żyjących kotów.

Na teren można wejść tylko w grudniu, przy wynajmie terenu na sprzedaż choinek.Opis można przeczytać w artykule: http://imokotow.pl/artykul/budzet-partycypacyjny/110294Krótko po złożeniu projektu otrzymałam odpowiedź, że działkę otrzymał w 2014 roku szpital Madalińskiego, teraz mamy wejście do Ogrodu od strony parkingu szpitalnego, tylko że jest tu niebezpieczne zejście na dół z góry.Dodatkowo planuję przywrócenie nam wszystkim mieszkańcom pasażu ul.Wiśniowej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys został wyliczony przez urzędniczkę Mokotowskiego WOŚ i nie powinien być wyższy dla terenu ok 4000 m² wg. pomiaru w Google.

Odgrodzenie od boiska zapewnia szkoła a projekt Ogrodu dyrektor szpitala.

Ponieważ od 1 marca firma remontująca szkołę zamknęła nam dostęp do pasażu ul. Wiśniowej i do opieki oraz karmienia naszych wolno żyjących kotów a którym już po raz trzeci zmienione zostało siedlisko, tu chcemy im stworzyć azyl a my z talonami WOŚ i naszymi środkami o nie zadbamy.

Konieczne jest tutaj wydzielinie azylu dla naszych kotków i jeży, aby wreszcie miały bez łaski dyrekcji szkoły swoje miejsce na działce miejskiej. Podany mi koszt trochę wyższy 100 000, ale po weryfikacji może być niższy.


Całkowity koszt projektu: 100 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Wymagane jest: pielęgnacja zieleni, opróżnianie śmietników i zamiatanie alejek i ew. pokrywanie kosztu motoringu oraz energii elektrycznej dla oświetlenia.


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki

 • Aktualny obręb działki G4.jpg
 • Plan zagospodarowania par112.jpg
 • widok górki i asfaltu.jpg
 • widok na wschodnią stronę ul. Grażyny.jpg
 • zdewastowana latarnia północno-wschodnia.jpg
 • zdjęcie G4 ZP15,3 skala1,500.jpg
 • miejsce na jeżo-koci azyl.jpg
 • znowu zmieniono plan, chyba żartują.JPG
 • Tutaj jest bezpieczne zejscie od strony szpitala.jpg
 • plan 21 marca+porawki.jpg