Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 22:52:19
Powrót do projektu

Bulwar nad Trasą Ł.

status: Zgłoszony


Proponowany bulwar, aleją Armii Ludowej od pól Mokotowskich do zielnych terenów Jazdowa, Parku Ujazdowskiego i Łazienkowskiego ustanowiłby połączenie spacerowe wzdłuż trasy Łazienkowskiej tych dwóch pięknych oaz warszawskiej zieleni - od Ronda Jazdy Polskiej do ul. Marszałkowskiej. Przy wcześniejszym zapewnieniu zielonej bariery odgradzającej od hałasu i spalin samochodów poruszających się w dole.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0177683830261230177683830261
szerokość geograficzna: 52.217215936459282172159364593

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Al. Armii Ludowej 13, 15, 17 i narożnik Marszałkowskiej 21/25 - wzdłuż Trasy Łazienkowskiej (od Ronda Jazdy Polskiej do ul. Marszałkowskiej)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna dostępność dla każdego.


Pełny opis projektu

Wnioskowany ciąg spacerowy – bulwar, od pól Mokotowskich do zielnych terenów Jazdowa, Parku Ujazdowskiego i Parku Łazienkowskiego ustanowiłby połączenie spacerowe tych dwóch pięknych akwenów warszawskiej zieleni. Tym bardziej, że kolejny odcinek spacerowy nad Trasą Łazienkowską – od ul. Marszałkowskiej do Placu na Rozdrożu jest obecnie ujęty planami jego uporządkowania. Fragment odcinka Trasy Ł. jest już objęta przegłosowanym projektem nr 960 - BP2017 pn. „Kwiaty nad Trasą Ł.” który będzie realizowany w roku 2017.

Całkowita długość całego odcinka spacerowego: ok. 250 m. (od Ronda Jazdy Polskiej do ul. Marszałkowskiej) – ok. 250 m. Długość odcinka od ul. Polnej do ul. Marszałkowskiej – ok. 170 m.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy brak połączenia spacerowego/rekreacyjnego dwóch zielonych obszarów rekreacyjnych w Warszawie: Pola Mokotowskiego z Jadowem i Parkiem Ujazdowskim i Łazienkowskim


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu obejmuje:

• opracowanie projektu zieleni: 6.000,- zł br.

• budowa/remont chodnika (wyłożenie podłoża dużymi płytami betonowymi 170 m x 5 m = 850 m.kw. x 25.000/100m.kw. =) 212.000,00

• wygrodzenie metalowe wzdłuż trawników zabezpieczające nowo założone trawniki i kwietniki: 60.000,00 zł.

• zakładanie trawników wzdłuż bulwaru: ok. 6.000,- zł br.

• sadzenie roślin typu okrywowych pod drzewami – ze względu na duże zacienienie drzewami rosnącymi obok (krzewy, żywopłoty): 50.000,- zł br.

• wyłożenie podłoża dużymi płytami betonowymi

• koszt wykonania pielęgnacji gwarancyjnej w zakresie założonej zieleni w okresie półrocznym: 6.000,- zł br.

• 4 latarnie parkowe LED wraz z kablem zasilającym: 14.000,- zł / szt. (4 szt.) = 56.000,-

Ogółem koszt realizacji projektu: 340396.000,- zł br.


Całkowity koszt projektu: 340 396 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ogółem wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu realizacji projektu w kolejnych latach - pielęgnacja zieleni: ok. 7.000,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

Załączniki

  • Bulwar nad Trasą Ł -mapa.png
  • Widok od Polnej.JPG
  • Zieleń przy Trasie.JPG
  • Widok na Marszałkowską.JPG