Autor projektu - zmiany z 2017-01-24 10:30:24
Powrót do projektu

Dostosowanie boiska przy Kawęczyńskiej 44 do gry w futbol amerykański

status: Zgłoszony


Dostosowanie boiska do treningów i meczy futbolu amerykańskiego przez umieszczenie na płycie boiska linii do gry w futbol amerykański oraz umieszczenie profesjonalnych bramek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0623788833618160623788833618
szerokość geograficzna: 52.258100058080622581000580806

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Boisko DOSIR Praga Północ ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Istotne informacje o lokalizacji

Boisko DOSIR Praga Północ ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostosowanie obiektu pozwoli na przeprowadzanie profesjonalnych treningów na dostosowanym do gry w futbol amerykański boisku. Trenować będą dzieci, młodzież, dorośli.


Pełny opis projektu

Umieszczenie linii do gry w futbol amerykański w kolorze czerwonym oraz umieszczenie bramek do futbolu amerykańskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obiekt na Kawęczyńskiej jest boiskiem z którego korzystają futboliści i byłby pierwszym obiektem na którym zamieszczone są profesjonalne linii do gry w futbol amerykański. Praga stała by się centrum rozwoju futbolu w stolicy i miejscem gdzie w pełni rozwijałby się futbol.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Umieszczenie linii to koszt ok. 35000 135000 PLN. Zakup i umieszczenie profesjonalnych bramek do futbolu to koszt ok. 20000 PLN. Łączny koszt projektu oscylowałby w okolicach 55 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 55 155 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Zrzut ekranu 2017-01-23 o 13.04.48.png